Peterburgo dvasinė akademija

(Nukreipta iš puslapio Peterburgo kunigų seminarija)
   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Sankt Peterburgo imperatoriškoji Romos katalikų dvasinė akademija – aukštoji katalikų bažnyčios mokykla, veikusi 18421918 m. Sankt Peterburge.

Peterburgo dvasinės akademijos pastatas, 2011 m.

Istorija

redaguoti

Įsteigta Sankt Peterburge, kad Rusijos imperijos valdžia galėtų geriau kontroliuoti aukštųjų katalikų dvasininkų rengimą. Po 1863 m. sukilimo prie Sankt Peterburgo dvasinės akademijos 1867 m. prijungta Varšuvos Romos katalikų dvasinė akademija. Akademija 18851917 m. leido metraštį „Academia Caesare Romano–Catholica Ecclesiastica Petropolitana“. Uždaryta po Spalio perversmo.

Asmenybės

redaguoti
Akademijoje dėstė

Antanas Pranciškus Audzevičius (18801884 m. rektorius), Antanas Baranauskas, Aleksandras Kazimieras Beresnevičius (18601865 m. rektorius), Adomas Dambrauskas-Jakštas, Blažiejus Česnys, Aleksandras Grigaitis, Pranciškus Karevičius, Maironis, Justinas Bonaventūra Pranaitis, Jonas Radavičius, Motiejus Valančius

Akademijoje studijavo

Antanas Alekna, Antanas Pranciškus Audzevičius, Pranas Augustaitis, Pranciškus Augustaitis, Jonas Balvočius, Antanas Baranauskas, Feliksas Bartkus, Aleksandras Kazimieras Beresnevičius, Pranciškus Budrys, Pranciškus Būčys, Gasparas Cirtautas, Blažiejus Česnys, Kristupas Čibiras, Antanas Dambrauskas, Juozapas Silvestras Dovydaitis, Andrius Dubinskas, Petras Dvaranauskas, Vincas Dvaranauskas, Jonas Giedraitis, Silvestras Gimžauskas, Aleksandras Grigaitis, Povilas Januševičius, Kazimieras Jaunius, Stanislovas Jokūbauskis, Motiejus Juodišius, Antanas Juzumas, Klemensas Kairys, Pranciškus Karevičius, Antanas Karosas, Kazimieras Kybelis, Petras Kraujalis, Juozas Laukaitis, Teofilius Matulionis, Juozas Meškauskas, Liudas Noreika, Kazimieras Paltarokas, Juozas Purickis, Jonas Radavičius, Mečislovas Reinys, Juozapas Jonas Skvireckas, Ignas Starkus, Jonas Starkus, Jonas Steponavičius, Kazimieras Šaulys, Antanas Šmulkštys, Juozas Vailokaitis, Juozapas Želvys-Želvavičius ir kiti kunigai.