Perekopo sąsmauka

Perekopo sąsmauka – sąsmauka jungianti Krymo pusiasalį su žemynu, šiauriausia Krymo pusiasalio dalis. Ilgis – 30 km, mažiausias plotis – 7 km. Išilgai sąsmaukos eina Krymo kanalas tiekiantis vandenį irigacijai iš Dniepro upės. Šiaurinėje, siauriausioje sąsmaukos dalyje, ją kerta senovinių įtvirtinimų linija – griovys ir pylimas.

Perekopo sąsmaukos žemėlapis. Raudona linija – Perekopo pylimas. Melsvai pilka linija – Krymo kanalas.