Pelno (nuostolio) ataskaita

Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitafinansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai.[1]

Paprasčiausia pelno ataskaita pateikia tik pajamas, išlaidas, jų sumas, ir grynąjį pelną - pajamų ir išlaidų skirtumą. Tačiau dažnai naudojamos sudėtingesnės ataskaitos, kuriose apskaičiuojami kai kurie tarpiniai rezultatai:

  • bendrasis pelnas, gaunamas iš pardavimų pajamų išskaičiavus pardavimo savikainą,
  • tipinės veiklos pelnas (kartais - tiesiog veiklos pelnas), gaunamas iš bendrojo pelno išskaičiavus veiklos sąnaudas (pavyzdžiui, administracines sąnaudas),
  • įprastinės veiklos pelnas, gaunamas iš tipinės veiklos pelno išskaičiavus finansinės ir investicinės veiklos nuostolius (arba pridėjus pelną),
  • pelnas prieš apmokestinimą, gaunamas iš įprastinės veiklos pelno išskaičiavus ypatinguosius straipsnius (pajamas ir išlaidas, nesusijusias su tiesiogine įmonės veikla).

Šaltiniai

redaguoti

Išnašos

redaguoti
  1. [1] LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS.