Pelningumas

Pelningumas - yra finansinis rodiklis, o jo konkretus apibrėžimas priklausytų nuo taikymo srities. Finansų srityje pelningumas rodo kiek įmonės ar projekto pajamos atneša vienokios ar kitokios rūšies pelno. Pelningumas apskaičiuojamas naudojantis pelno maržomis. Šnekamojoje kalboje pelningumas dažnai painiojamas ir su kitomis panašiomis sąvokomis, kaip grąža ar pajamingumas.

Tačiau savo esme pelningumas yra skirtingas nuo pajamingumo bei grąžos. Grąža rodo ne pajamų, bet turto generuojamą pelną (įskaitant vertės prieaugį), tuo tarpu pajamingumas įtraukia tik turto generuojamą pelną.

Finansų praktikoje naudojama keletas pagrindinių pelningumo rodiklių:

  1. Bendroji marža (gross margin) = bendrasis pelnas / pajamos. Naudojama norint ignoruoti veiklos bei finansines sąnaudas.
  2. EBITDA marža (EBITDA margin) = EBITDA pelnas / pajamos. Dabartiniuose finansuose itin plačiai paplitusi pelningumo marža. Vienas universaliausių pelningumo rodiklių.
  3. Veiklos marža (operating margin) = veiklos pelnas / pajamos.
  4. Grynoji marža (net profit margin) = grynasis pelnas / pajamos.

ŠaltiniaiKeisti