Pavasaris (žurnalas)

Pavasaris – jaunimo mėnesinis laikraštis, iliustruotas lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ žurnalas, leistas 19121914 m., 19201940 m. Kaune, 1918 m. Vilniuje.

Žurnalo „Pavasaris“ pirmojo numerio viršelis (1912 m.)

Istorija

redaguoti

Ėjo dukart per mėnesį, 1918 m., 1920 m., 1922 m. – mėnesinis. Spausdino S. Banaičio spaustuvė bei „Šviesos“ spaustuvė Kaune, „Žaibo“ spaustuvė Vilniuje. Leido priedus: Kalėdų svečias, „Kalėdų viešnia“, „Laukų lelijos“, Sveikatos keliai. 1936 m. Pavasaris buvo perorganizuotas į du leidinius „Vyrų žygiai“ ir „Liepsnos“, o „Pavasario“ pavadinimu laikinai ėjo „Jaunimo vadas“.

Rašė apie jaunimo auklėjimą, švietimą, socializaciją, pasaulėžiūros dalykus, spausdino straipsnius religijos, filosofijos, estetikos, dorovės klausimais, grožinės literatūros kūrinius.

Bendradarbiavo Juozas Eretas, Juozas Grušas, A. Galinis, Antanas Kaupas, Lazdynų Pelėda, Vincas Mykolaitis-Putinas, Salomėja Nėris, Mečislovas Reinys, Jurgis Talmantas, J. Vaišnora, J. Valadka ir kt.

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 381-382 psl.

Nuorodos

redaguoti