Paulius Antanas Baltakis
Gimė 1925 m. sausio 1 d.
Latavėnai, Troškūnų valsčius (dab. Anykščių raj.)
Mirė 2019 m. gegužės 17 d. (94 metai)
Kaunas
Palaidotas (-a) Kretingos miesto senosiose kapinėse
Tautybė lietuvis
Religija Romos katalikų bažnyčia
Pareigos Vyskupas

Paulius Antanas Baltakis O.F.M. (1925 m. sausio 1 d. Latavėnuose, Troškūnų valsčius (dab. Anykščių raj.) – 2019 m. gegužės 17 d. Kaune) – Romos katalikų kunigas, vienuolis pranciškonas. Palaidotas Kretingos miesto senosiose kapinėse. Nuo 1984 m. titulinis Egaros vyskupas ir užsienio lietuvių katalikų sielovados vadovas.

Biografija

redaguoti

Augo vienuolikos vaikų šeimoje. Seserys: Apolonija, Aldona, Teresė – tremtinės, Zuzana ir Julija, broliai: Juozas – ekonomistas, Vytautas (g. 1930 m.) inžinierius geologas, Jonas – tremtiniai, Pranas (19262006 m.) – inžinierius ir Algirdas.

Mokėsi Kretingos ir Anykščių gimnazijose. 1944 m. Šeduvoje vokiečių buvo suimtas ir išvežtas darbams į Suomiją ir Norvegiją. 19451952 m. Belgijoje studijavo teologiją ir filosofiją; 1952 m. kunigas.

Atvyko į JAV atsikūrusią lietuvių pranciškonų Šv. Kazimiero provinciją. 19531963 m. lietuvių Prisikėlimo parapijos vikaras ir vienuolyno Toronte vyresnysis. 19691979 m. Šv. Kazimiero vienuolyno Niujorke (Bruklinas) vyresnysis. Organizavo vienuolyno spaustuvės, lietuvių kultūros centro „Kultūros židinys“ statybas, dėstė lituanistinėje mokykloje. 19641967 m. ir 19701979 m. lietuvių pranciškonų Šv. Kazimiero provincijos patarėjas, 19791984 m. provincijolas. JAV ir Kanados lietuvių parapijų administratorius. 1984 m. pavesta rūpintis užsienio lietuvių sielovada. Amerikos vyskupų konferencijos Ad hoc komisijos narys. 1988 m. įkūrė Lietuvių sielovados tarybą, biuletenį „Vyskupo informacija“. Nuo 1986 m. Lietuvos katalikų religinės šalpos ir Lietuvių informacinio centro pirmininkas, 1991 m. Pasaulio lietuvių katalikų sąjungos dvasios vadas.[1] 2003 m. popiežius Jonas Paulius II priėmė užsienyje gyvenančių lietuvių katalikų vyskupo P. A. Baltakio atsistatydinimą iš šių pareigų dėl amžiaus.[2] Iki 2009-ųjų vyskupas Niujorke vadovavo Lietuvių katalikų religinei šalpai, vėliau gyveno Šv. Antano pranciškonų vienuolyne Kenebunkporte.

2018 m. balandį grįžo į Lietuvą. 2019 m. pervažiavo į Kauną. Palaidotas Kretingos Senosiose kapinėse.

Įvertinimas

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Arūnas StreikusPaulius Baltakis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. II (Arktis-Beketas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 520 psl.
  2. Paulius Antanas Baltakis // Anykštėnų biografijų žinynas