Pasiuntinystės prietelis

Pasiuntinystės prietelis – evangelikų liuteronų laikraštis, ėjęs 19041908 m. Tilžėje.

Istorija redaguoti

Leido Vangemano misionierių draugija kartą per ketvirtį. Spausdino Reilenderių spaustuvė. Tiražas 5000 egz.

Redagavo kunigas B. K. Redmeris. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 379 psl.