Pasiūlos kreivė – kreivė, parodanti, kiek bus pasiūlyta prekių (Q) esant skirtingoms jų kainoms (P) ir ceteris paribus.

Pasiūlos kreivės pavyzdys

Nors prekių paklausa priklauso nuo to produkto rinko kainos, tradiciškai kreivėje kaina nurodoma ant vertikalios ašies, pasiūlai pateiktų produktų kiekis – ant horizontalios ašies. Taške A produkto kaina yra PA, o pasiūlyto produkto kiekis QA. Jei kaina žemesnė (kaip B taške), tai įprastai gamintojai rinkai pateiks mažiau produktų.

Supaprastinant piešinį kreivė čia yra tiesi, nors iš tikro ji gali būti ir išlenkta ar išreikšta kaip pasiūlos funkcija nuo kainos.

Pasiūlos kreivė yra auganti.

Pasiūlos kreivė tyrinėjama su vartojimo kreive ir yra instrumentas analizuoti produkto pasiūlos kitimui keičiantis jo kainai. Pasiūlos ir paklausos kreivių susikirtimas nurodo paklausos ir pasiūlos pusiausvyros tašką tiriamam produktui.

Pasiūlos kreivė juda priklausomai nuo kitų veiksnių, kurie padidina ar sumažina pasiūlą:

  • techninė pažanga,
  • žaliavų kainų pasikeitimas,
  • mokesčių pasikeitimas.

Reikia skirti pačios kreivės pasistūmėjimą nuo judėjimo pačia kreive priklausomai nuo rinkos kainų pasikeitimo.

Taip pat skaitykite

redaguoti