Pasaulio lietuvis – Pasaulio lietuvių bendruomenės mėnesinis informacinis žurnalas, leidinys bendruomenės minčiai ir gyvenimui, einantis nuo 1963 m. lapkričio mėn. ISBN 1732-0135

Istorija redaguoti

Pratęsė Pasaulio lietuvių sąjungos žurnalo „Pasaulio lietuvis“, leisto 19371940 m. Kaune darbus. Iš pradžių buvo leidžiamas Klyvlende, 19911993 m. – Vilniuje, spausdino L. Ragausko personalinė įmonė, vėliau – Čikagoje, nuo 2006 m. gruodžio mėn. vėl leidžiamas Lietuvoje. 1983 m. turėjo prenumeratorių 28 valstybėse. Tiražas 1985 m. – 4000 egz., 1993 m. – 2000 egz., 1997 m. – 2500 egz. [1] Nuo 1968 m. Čikagoje leido vidinį priedą – JAV lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos pusmetinį žurnalą mokyklai ir šeimai „Švietimo gairės“, kurį redagavo Regina Kučienė. [2] Spausdina Punsko „Aušros” leidyklos spaustuvė

Bendradarbiavo Viktoras Baltutis, Jonas Kunca, Milda Lenkauskienė,

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 377 psl.
  2. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 498 psl.

Nuorodos redaguoti