Pasaulietisbažnyčios narys, nepriklausantis bažnytinei hierarchijai, tai yra nedavęs kunigystės ar vienuolystės įžadų.

Stačiatikių laitai pagal bažnytinę teisę buvo dalinami į tris kategorijas:

Pasauliečiai per liturgiją turėjo pasitraukti toliau nuo altoriaus į tam skirtą vietą. Dabar bažnyčia trečios pasauliečių grupės neišskiria.