Parodų rūmai (filmas)

Parodų rūmai – 1987 m. Lietuvos kino studijoje TSRS Centrinės televizijos užsakymu pagal V. Bubnio romaną „Kvietimas“ sukurtas 2-jų serijų meninis filmas. Drama. Filmo trukmė – 137 min.

Kūrybinė grupė Keisti


Vaidina Keisti

Siužetas Keisti

DĖMESIO: toliau atskleidžiamos kūrinio detalės

Kraštotyros muziejaus direktorius Adamonis, regis, turi viską, ką, jo nuomone, privalo turėti jo rango tarnautojas: iš šalies žiūrint darni šeima, lyg ir gerbiantys jį bendradarbiai, net ir meilužė. Jį globoja rajkomo pirmasis sekretorius. Tikėdamasis karjerą tęsti Vilniuje, Adamonis savo globėjui padovanoja vertingą muziejaus eksponatą. Tačiau vadovai keičiasi, rajonui pradeda vadovauti reiklus, pataikūnų ir apgavikų nepakenčiantis žmogus. Garbėtroškos Adamonio svajonėms nelemta išsipildyti.

Nuorodos Keisti