Papliūpa

Papliūpa (angl. burst; rus. очередь) – du ar daugiau šūvių iš eilės šaudant automatiniu ginklu (automatinis pistoletas, pistoletas kulkosvaidis, automatas, automatinis šautuvas, kulkosvaidis, automatinis granatsvaidis, automatinė patranka), iššautų automatiniame režime.

Papliūpos iki 10 šūvių paprastai vadinamos trumpomis, virš 10 šūvių – ilgomis.

Papliūpos ilgį paprastai reguliuoja šaulys, ilgis priklauso nuo nuleistuko nuspaudimo trukmės. Toks papliūpos ilgio valdymas reikalauja patirties.

Egzistuoja ginklai, kurie turi specialų šaudymo trumpomis papliūpomis režimą. Šiame režime jie paprastai šaudo 3 šūvių papliūpomis. Bet, pvz., Nikonovo automatas turi dvišūvių papliūpų režimą.