Pameistrys (gizelis, vok. Geselle, iš sen. vokiečių aukštaičių gisello, gisellio) – amatininkas, sėkmingai baigęs profesinį amatininko (profesijos) mokymą. Vokietijoje – išlaikęs pameistrio egzaminą Amatų rūmuose ir gavęs pameistrio pažymėjimą (diplomą). Tokiu atveju jo kvalifikacija prilyginama kvalifikuoto darbininko.

Istorija Keisti

Anksčiau jauni amatininkai pameistriai po egzamino keleriems metams iškeliaudavo gilinti savo žinias, tobulinti gebėjimus toliau nuo buvusių meistrų dirbtuvių esančiose teritorijose. Tokie keliavimo metai Viduramžiais būdavo sąlyga siekiant tapti meistru. Šiuo metu kai kur tokios kelionės yra išlikusios kaip simbolinės, išlaikant tradicijas.

Lietuva Keisti

Profesinio rengimo įstatymas pameistrystę numato kaip mokymo formą, mokymą darbo vietoje. Moksleiviai dalį laiko mokosi mokykloje, o likusį – įmonėse. Mokiniui pasirinkus mokytis įmonėje, sudaromos 2 sutartys – mokymosi ir darbo. Nuo 2007 m. Lietuvoje ES remia apie 1 000 meistrų, mokančių 4 000 profesinių mokyklų moksleivių (už kiekvieną jų mokama po 600 Lt papildomo atlygio)[1].

Šaltiniai Keisti

  1. „Įteisinta: profesijos mokytis žmonės keliaus į įmonę“ Laura Nečiūnienė, 2007 04 27, „Verslo žinios“, Nr. 79, 5 p., Žinios