Palestinos išsivadavimo organizacija

Palestinos išsivadavimo organizacijos oficiali emblema

Palestinos išsivadavimo organizacija1964 m. įkurta politinė - karinė organizacija, atstovaujanti palestiniečiams. 19692004 m. jai vadovavo Jasiras Arafatas.