Pakruojo rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybaPakruojo rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindas

redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 25 sumažintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai

redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos

redaguoti
Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 4772 12
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 2067 5
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 1420 4
15 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 966 2
16 Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) 636 2
12 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 385 0
1 Respublikonų partija 321 0

Tarybos nariai

redaguoti
Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Aleksandra Kubilickienė LDDP 1
Emilijus Junevičius LDDP 2
Juozapas Vaitelis LDDP 3 iki 1995 m. birželio 8 d.
Valdemaras Žvirblis LDDP 4
Jonas Juozapaitis LDDP 5
Janina Dirbanauskienė LDDP 6 iki 1995 m. birželio 8 d.
Algimantas Čepulis LDDP 7
Alfonsas Stanevičius LDDP 8
Algirdas Šidlauskas LDDP 9
Kęstutis Kuodis LDDP 10
Rimas Armonas LDDP 11
Saulius Gegieckas LDDP 12
Augelija Petrauskienė LDDP 13 nuo 1995 m. birželio 8 d.
Valentinas Valiulis LDDP 14 nuo 1995 m. birželio 8 d.
Zenonas Šimkūnas LKDP 1 iki 1995 m. birželio 8 d.
Marija Šerienė LKDP 2
Vladas Mažeika LKDP 3 iki 1996 m. birželio 6 d.
Jonas Kelevišius LKDP 4
Alfredas Milišiūnas LKDP 5 iki 1995 m. birželio 8 d.
Jonas Šidlauskas LKDP 6 nuo 1996 m. birželio 6 d.
Antanas Beniulis LKDP 6 nuo 1995 m. birželio 8 d.
Zita Gasiūnienė LKDP 6 nuo 1995 m. birželio 8 d.
Juozas Zajarskis TSLK 1
Valentinas Misiūnas TSLK 2
Mykolas Arcimavičius TSLK 3
Vytautas Lukšas TSLK 4
Juozas Pupinis LSDP 1
Vaclovas Stapušaitis LSDP 2
Jonas Svečiulis LTS 1 iki 1995 m. gegužės 4 d.
Kęstutis Mazgelis LTS 2
Jonas Jurgeliūnas LTS 3 nuo 1995 m. gegužės 4 d.

Rajono mere išrinkta Marija Šerienė, jos pavaduotoju Vaclovas Stapušaitis. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Jonas Svečiulis.

Nuorodos

redaguoti