Pagalba:Lygčių įkėlimas bei redagavimas

Vikipedija leidžia straipsnių tekstuose įrašyti matematines, fizikines bei kitokias lygtis. Labai dažnai tokių lygčių nėra kaip užrašyti paprastu tekstu ar HTML, todėl naudojama tam sukurta lygčių užrašymo kalba, LaTeX. Skirtingai nuo MediaWiki, LaTeX kalba nėra specifinė Vikipedijai, ji gana plačiai naudojama daugelyje kitų projektų, paplitusi universitetuose, todėl ją žinoti gana naudinga.

LaTeX fragmentas įterpiamas naudojant raktažodį math: <math>LaTeX</math>. MediaWiki atpažįsta šį raktažodį ir pakeičia jį komandomis naršyklei atvaizduoti formulę. Pavyzdžiui, minėtas fragmentas bus atvaizduotas kaip . Žemiau pateikiami dažniausiai reikalingi atvejai (daugiau informacijos galima rasti angliškoje versijoje).

Skaičiai, kintamieji, aritmetika

redaguoti

LaTeX "suvalgo" tarpus, todėl tarp dviejų kintamųjų turi būti arba koks tai operacijos ženklas arba tiesiogiai nurodytas tarpas ("\ "), pavyzdžiui:

 • <math>a b c</math>:  
 • <math>a \ b + c</math>:  

Iš kitos pusės, tiesiog tarpas formulėse paprastai nereikalingas. Daugyba žymima kaip \times (didelis, "mokyklinis" ženklas, naudojamas vektorių daugybai žymėti) arba kaip \cdot (tik taškas), kėlimas laipsniu - kaip ^, nuleidimas žemyn - kaip _:

 • a \times b_2 + c^2 - x \cdot y vaizduojama kaip  

(čia ir toliau gaubiamieji math raktažodžiai straipsnio tekste neberašomi bet formulei atvaizduoti jie visada reikalingi).

Pagal nutylėjimą LaTeX kiekvieną raidę laiko nepriklausomu kintamuoju. Jei reikia, vieną kintamąjį (ar jo dalį) reiškiantys simboliai gaubiami figūriniais skliausteliais ( { abc } ). Kartais taip reikia gaubti ir kitas formulės dalis, kad jos būtų vietoje.

 • a^sin(x)_max (klaida) vaizduojama kaip  
 • a^{sin(x)}_{max} (teisingai) vaizduojama kaip  

Trupmenos

redaguoti

Trupmenos užrašomos naudojant \frac, du po šio raktažodžio sekantys simboliai suprantami kaip skaitiklis ir vardiklis. Dažniausiai reikalingi ir figūriniai skliausteliai, pavyzdžiui:

 • \frac A B + 1 vaizduojama kaip  
 • \frac {V_m} {K_M+S} vaizduojama kaip  

Kvadratinė ir kitokia šaknis

redaguoti
 • \sqrt {V_m} vaizduojama kaip  
 • \sqrt[7] {V_m} vaizduojama kaip  

Suma, sandauga ir integralas

redaguoti
\sum_{a-1}^b +
\prod_{a-1}^b +
\int_a^b \sqrt{x^2} dx 

vaizduojama kaip

 

Čia taip pat matome jog sudėtingos formulės aprašas gali tęstis daugelį eilučių.

Graikiškos raidės, specialūs simboliai

redaguoti

Graikiškos raidės užrašomos kaip jas reikškiantys lotyniški žodžiai, su \ prefiksu:

\alpha \Alpha \Beta \beta \nabla \psi

Vaizduojama kaip

 

Specialių simbolių LaTeX yra labai daug, pavyzdžiui

\dot{a} \bigcirc \ddot{a} \acute{a} \grave{a} \partial t, \to 

Vaizduojama kaip

 

Angliškame puslapyje galima rasti labai didelį tokių specialių simbolių bei žymėjimų rinkinį.

Matricos

redaguoti
\begin{matrix}
 x & y \\
 z & v 
\end{matrix}

Vaizduojama kaip

 

Prierašai viršuje ir apačioje

redaguoti
\overbrace{ 1+2+\cdots+100 }^{5050}+
\underbrace{ a+b+\cdots+z }_{26}

Vaizduojama kaip  

Įvairių lygių skliausteliai

redaguoti
\big( \Big( \bigg( \Bigg( \dots \Bigg] \bigg] \Big] \big]

Vaizduojama kaip  

LaTeX galima užrašyti ir daug sudėtingesnes formules. Visgi labai persistengti neverta, nes tikrai sudėtingas lygtis skaitytojui gali būti nelengva suprasti. Patartina stengtis rašyti kuo aiškiau ir neužmiršti tekste paaiškinti ką reiškia visi formulėje naudojami kintamieji.

Jei jums reikalingoje formulėje esama dar sudėtingesnių, čia neaprašytų elementų, kreipkitės į Vikipedijos bendruomenę pagalbos arba įrašykite šio straipsnio aptrarimų puslapyje.