Pažyminys – antrininkė sakinio dalis, atsakanti į klausimus koks? kokia? kokie? kokios? kieno? Skiriami į dẽrinamuosius ir nedẽrinamuosius pažyminius.

Pagrindinė kalbos dalis, kuria reiškiamas pažyminys, yra būdvardis. Be to, pažyminiu dažnai gali eiti daiktavardis, įvardis, skaitvardis, dalyvis. Pažyminiu apibūdinama sakinio dalis vadinama pažymimuoju žodžiu.

Nagrinėjant sakinio dalimis, žymimas vingiuota linija.

Nuorodos