Paštas ir filatelija Lietuvoje

Paštas ir filatelija Lietuvoje – dvimėnesis leidinys filatelistams, ėjęs 19932000 m. Vilniuje.

Leidinio viršelis

Istorija Keisti

1993–1998 m. leido valstybinės įmonės „Lietuvos paštas“ leidybos centras „Pašto ženklas“, 1998–2000 m. – „Lietuvos paštas“. Tiražas 1993 m. – 5000 egz., 1997 m. – 1100 egz.

Redaktoriai Keisti

Šaltiniai Keisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 380 psl.

Nuorodos Keisti