Orijų raštas
Tipas abugida
Naudojamas kalbose orijų (seniau sanskritas)
Rašymo kryptis iš kairės į dešinę
Laikotarpis XI a. - dabar
ISO 15924 orya
Unicode
Genealogija
Kilmė Brahmi raštas
 Kalingos raštas
  orijų
Dukterinės sistemos

Orijų raštas – brahminių raštų šeimai priklausantis raštas, naudojamas užrašyti orijų kalbai. Susidarė iš šiaurės rytų Indijoje (Kalingoje) naudoto Kalingos rašto. Orijų raštas ėmė vystytis XI a., o paplito XII a. Jis turi daug panašumų su tajų raštu, kuris taip pat perimtas iš Kalingos. Priešingai nei dauguma kitų šiaurės Indijos raštų, orijų raštas labiau apvalainas, o ne kampuotas – tai lėmė rašymas ant palmių lapų, ant kurių patogiau rašyti apvalius ženklus. Šiuolaikinį pavidalą orijų raštas įgijo ~XV–XVI a.

Orijų raštas naudojamas užrašyti orijų kalbai, taip pat seniau Orisoje naudotas užrašyti ir sanskritui. Žinomi atvejai, kai šiuo raštu būdavo užrašoma ir rytų hindi tarmė čatisgarhi.

Orijų raštas naudoja tą patį sudarymo principą, kaip ir kiti brahminiai raštai: grafemos pagrindas yra priebalsė, balsės žymimos diakritikais (išskyrus einančias pradžioje bei hiatus), priebalsių samplaikoms sudaromos ligatūros arba panaudojama virama.

Priebalsiai

redaguoti

Garsai j ir y tariami vienodai.

ଡ଼ ଢ଼
ka kha ga gha ṅa ca cha ja jha ña ṭa ṭha ḍa ḍha ṛa ṛha ṇa
[kɔ] [kʰɔ] [ɡɔ] [ɡʱɔ] [ŋɔ] [tʃɔ] [tʃʰɔ] [dʒɔ] [dʒʱɔ] [ɲɔ] [ʈɔ] [ʈʱɔ] [ɖɔ] [ɖʱɔ] [ɽɔ] [ɽʱɔ] [ɳɔ]
ta tha da dha na pa pha ba va bha ma ya ẏa ra ḷa la va śa ṣa sa ha
[t̪ɔ] [t̪ʰɔ] [d̪ɔ] [d̪ʱɔ] [nɔ] [pɔ] [pʰɔ] [bɔ] [bʱɔ] [mɔ] [dʒɔ] [jɔ] [rɔ] [ɭɔ] [lɔ] [wɔ] [sɔ] [sɔ] [sɔ] [hɔ]

Kaip ir kituose brahminiuose raštuose, orijų priebalsio ženklas su savimi turi priskirtą a garsą. Norint jį pakeisti kitu balsiu, pridedadamas specialus diakritinis ženklas.

Lentelėje pateiktas nepriklausomos balsio grafemos (paprastai sutinkama tik žodžio priekyje), jos diakritiko ženklai bei sąjungos pavyzdys su priebalsiu ka.

a ā i ī u ū r̥̄ l̥̄ e ai o au
[ɔ] [aː] [i] [iː] [u] [uː] [ru] [ruː] [lu] [luː] [eː] [ɔi̯] /o/ [ɔu̯]
କା କି କୀ କୁ କୂ କୃ କୄ କୢ କୣ କେ
(େକ)
କୈ
(େକୖ)
କୋ
(େକା)
କୌ
(େକୗ)
ka ki ku kr̥ kr̥̄ kl̥ kl̥̄ ke kai ko kau
[kɔ] [kaː] [ki] [kiː] [ku] [kuː] [kru] [kruː] [klu] [kluː] [keː] [kɔi̯] [kɔ] [kɔu̯]

Skaitmenys

redaguoti
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nuorodos

redaguoti