Ontologija (informatika)

 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.
 Revision.svg  Manoma, kad šis straipsnis yra beviltiškas.
Jo turinys, struktūra, stilius ar kitos savybės yra tokios, kad jo neįmanoma pritaikyti enciklopedijai.
Priežastis atskirai nesukonkretinta, bet jei ji neakivaizdi, tai gali būti nurodyta istorijoje ar aptarime.
Jei galite parašyti šį straipsnį iš naujo, tegul ir kelis kartus mažesnį, taip ir padarykite!

Ontologija (Graikiškai ων „būtis“, λόγος „žodis“ ar „kalba“) – kompiuterijoje šiuo termino daugiskaitine forma ontologijos (skirtingai nuo filosofijoje – ontologija) vadinamas tam tikros srities sąvokų visumos specifikavimas išreikštu pavidalu (angl. explicit specification of a conceptualization: [4]).


Ontologijos apibrėžia nagrinėjimo srities:

 • sąvokas, esybių (reiškinių, daiktų) tipus,
 • sąvokų hierarchijas, esybių tipų tarpusavio sąryšius, priklausomybes,
 • aksiomas, taisykles, dėsningumus apie esybių tipus ir sąryšius [nebūtina dedamoji],
 • pavyzdinius atvejus [nebūtina dedamoji].

Pagal formalumą ontologijos skirstomos į:

 • neformalias (pvz., terminų katalogai) ir
 • formalias, kurios savo ruožtu būna:
  • aksiomatizuotos (pvz.: formalios mokslų teorijos, taisyklių ir freimų rinkiniai ekspertinėse sistemose, duomenų bazių koncepcinių schemų specifikacijos),
  • prototipais paremtos (terminologinės),
  • mišrios.

Pagal išreiškimo galią ontologijos skirstomos į :

 • „lengvasvores“ ontologijas (kurios išreiškia: sąvokas ir elementarius tipus, sąvokų hierarchiją, sąvokų sąryšius) ir
 • „sunkiasvores“ ontologijas (kurios papildomai dar išreiškia ir: kardinalumo apribojimus, sąryšių klasifikaciją, galimybes manipuliuoti aksiomomis ir semantika, naudojant logikos formalizmus ir loginio išvedimo sistemas).

Pagal paskirtį ontologijos skirstomos į [3]:

 • žinių vaizdavimo ontologijas;
 • bendrąsias ontologijas, visuotinai naudojamų sąvokų ontologijas;
 • aukščiausio lygio ontologijas, meta – ontologijas;
 • lingvistines ontologijas;
 • nagrinėjimo sričių ontologijas;
 • užduočių ontologijas, metodų ontologijas, taikomųjų programų ontologijas;
 • ir kt.

Kompiuterijoje naudojamų ontologijų ypatybės plačiau yra aptariamos [6] straipsnyje.

VaizdavimasKeisti

Ontologijoms išreikšti gali būti naudojamos:

 • formalios kalbos, pagrįstos pirmos eilės predikatų logika
 • kalbos, pagrįstas semantiniais tinklais
  • bazinė užrašymo forma SGML – remiasi Tarptautinės standartų organizacijos ir Tarptautinės elektrotechninės komisijos standartu „ISO/IEC 13250:2000 Topic Maps“ (ISO/IEC JTC 1 / SC34, 2000).
  • HyTime 1 (1992) ir HyTime 2 (1997)
  • XML, Xpointer, Xpath, Xlink (tiksliau atitinka TŽ standartą ISO/IEC 13250), XTM
  • DAML (JAV), OIL (Europos sąjungos Informacinės visuomenės technologijų projekto On-To-Knowledge rezultatas, turi Freimų kalbos sintaksę, naudoja Deskriptyviąją logiką loginių samprotavimų realizavimui semantiniame tinkle ir yra suderinama su pasauliniu tinklu, nes yra RDF schemos antstatas)

ŠaltiniaiKeisti

NuorodosKeisti

Ontologija informatikoje