Olimpinė chartija

Olimpinė chartija- taisyklių rinkinys, direktyvos Olimpinių žaidynių organizavimui ir Olimpinio jūdėjimo valdymo būdas. Ją priėmė Tarptautinis olimpinis komitetas. Joje užrašyti pagrindiniai Olimpinio judėjimo principai ir taisyklės. Teisingumas ir pirmenybė duodami prancūziškajam tekstui.

TikslasKeisti

Per Olimpinių žaidynių istoriją Olimpinė chartija dažnai nuspręsdavo nesutarimų baigtį. Kaip nurodyta įvade, Olimpinė chartija atlieka šias tris pagrindines funkcijas: