Olegas Fedosiukas

(Nukreipta iš puslapio Oleg Fedosiuk)

Olegas Fedosiukas (g. 1964 m. birželio 19 d. Vilniuje) – teisininkas, teisėtyrininkas penalistas, Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės fakulteto (TF) Baudžiamosios teisės katedros profesorius, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjas.

Biografija

redaguoti

Nuo 1975 m. iki 1981 m. mokėsi Vilniaus 42-ojoje vidurinėje mokykloje; aktyviai sportavo, plaukimo sporto meistras, Lietuvos čempionas. Nuo 1981 m. iki 1986 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininko kvalifikaciją. Nuo 1989 m. iki 1990 m. buvo komandiruotas į 10 mėnesių trukmės dėstytojų rengimo kursus, stažavosi Maskvos vidaus reikalų akademijoje (Rusija); 1993 m. – į 2 savaičių trukmės dėstytojų kursus Glazgo policijos mokymo centre (Škotija). 2000 m. birželio 9 d. Lietuvos teisės akademijoje apgynė daktaro disertaciją „Turto prievartavimas: reiškinio raida ir teisinio vertinimo problemos"[1], socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras (disertaciją parengė eksternu).

Nuo 1986 m. rugpjūčio mėn. iki 1989 m. rugsėjo mėn. Vilniaus nepilnamečių auklėjimo darbų kolonijos auklėtojas, gavo vidaus tarnybos karininko laipsnį. Nuo 1989 m. rugsėjo mėn. Lietuvos TSR VRM J. Bartašiūno jaunesniųjų pataisos įstaigų karininkų rengimo mokyklos Teisės ciklo dėstytojas, vėliau – baudžiamosios teisės dėstytojas (grįžęs po dėstytojų kursų Maskvoje). Nuo 1991 m. iki 1995 m. rugpjūčio mėn. Vilniaus aukštesniosios policijos mokyklos Teisės ciklo dėstytojas, viršininkas.

Nuo 1995 m. rugpjūčio mėn. iki 2000 m. Lietuvos policijos akademijos (vėliau – Lietuvos teisės akademijos) Baudžiamosios teisės katedros asistentas[2], nuo 2000 m. iki 2007 m. birželio mėn. LTU Teisės fakulteto prodekanas, nuo 2001 m. Baudžiamosios teisės katedros docentas, nuo 2011 m. rugsėjo 2 d. – profesorius, nuo 2007 m. birželio mėn. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas[3].

MRU dėsto du magistrantūros kursus: Nusikaltimų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos, Ekonominių, finansinių ir elektroninėje erdvėje vykdomų nusikalstamų veikų tyrimo ir kvalifikavimo problemos, Lietuvos baudžiamosios teisės kursą anglų kalba užsienio studentams. Paskelbė mokslinių straipsnių, monografiją. Skaitė paskaitų ciklą (baudžiamosios teisės paskaitas anglų kalba) Bonos, Zygeno, Hanoverio (Vokietija) ir Gento (Belgija), Linco (Austrija) universitetuose, Lietuvos teisėjų mokymo centre (2002–2003 m.). Nuo 2002 m. skaito paskaitų Lietuvos apylinkių ir apygardų teismų teisėjams, prokurorams, policijos pareigūnams.

Buvęs advokatų, teisėjų kvalifikacinio egzamino komisijos narys. MRU TF studentų ir dėstytojų mainų Erasmus-Socrates programos koordinatorius, MRU teisės bakalauro studijų komiteto pirmininkas. Atstovavo MRU Teisės fakultetui tarptautiniuose Teisės fakultetų atstovų susitikimuose Utrechto, Roterdamo (Nyderlandai), Ruano, Strasbūro (Prancūzija), Kylio (Vokietija), Birmingemo (Didžioji Britanija), Kopenhagos (Danija), Kijevo (Ukraina), Minsko (Baltarusija), Rygos (Latvija) universitetuose[4].

Žmona Olga (g. 1964 m.), teisininkė, dirba uždarosios akcinės bendrovės finansininke. Dukra Marina (g. 1985 m.), sūnus Roman (g. 1991 m.)[5].

Moka rusų, anglų kalbas.

Bibliografija

redaguoti
 • Fedosiuk O. Turto prievartavimo atribojimo problemos // Kriminalinė justicija: LPA mokslo darbai. ISSN 1392-0081. Vilnius, 1997. T.6. (78-93 psl.).
 • Fedosiuk O. Atsakomybė už nusikalstamo susivienijimo kūrimą bei dalyvavimą jo veikloje (BK 227-1 str.) // Kriminalinė justicija: LTA mokslo darbai. ISSN 1392-0081. Vilnius, 1997. T.7-8. (18-27 psl.).
 • Fedosiuk O. Šantažas užsienio ir Lietuvos baudžiamojoje teisėje // Teisės problemos. ISSN 1392–1592. Vilnius, 1998. Nr. 3-4. (158–165 psl.).
 • Sinkevičius E., Fedosiukas O. Turto problema baudžiamojoje teisėje // Justitia. ISSN 1392-5709. Vilnius, 1999. Nr. 5-6. (55-58 psl.).
 • Fedosiuk O. Turto prievartavimas: reiškinio raida ir teisinio vertinimo problemos. Daktaro disertacija. Vilnius, 2000. (220 psl.).
 • Fedosiuk O. Psichinės prievartos samprata baudžiamojoje teisėje // Jurisprudencija. ISSN 1392-6195. Vilnius, 2001. T. 21 (13). (101–115 psl.).
 • Fedosiuk O. Turto prievartavimas ir jo kvalifikavimas. Monografija. ISBN 9955-442-80-8.Vilnius, 2002. (239 psl.)
 • Fedosiuk O. Nuosavybė ir turtas civiliniame ir baudžiamajame kodeksuose // Jurisprudencija. ISSN 1392-6195. Vilnius, 2002. T. 28 (20). (80-86 psl.).
 • Fedosiuk O. Sukčiavimo normos koncepcija naujame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir jos įgyvendinimo problemos // Teisė. ISSN 1392–1274. Vilnius, 2003. Nr. 48. (78-89 psl.).
 • Fedosiuk O. Prekyba žmonėmis kaip nusikaltimas žmogaus laisvei // Jurisprudencija. ISSN 1392-6195. Vilnius, 2003. Nr. 45 (37). (86-97 psl.).
 • Teisė kiekvienam. Mokytojo knyga. IV.1 ir IV.3 skyrių autorius (123–130; 140–146 psl.). ISBN 9955-595-10-8. Vilnius, 2003. (390 psl.).
 • Fedosiuk O. Turtinė nauda kaip nusikalstamos veikos dalykas: sisteminė normų analizė // Jurisprudencija. ISSN 1392-6195. Vilnius, 2004. Nr. 60 (52). (82-95 psl.).
 • Fedosiuk O. Combating Trafficking in Human Beings in Lithuania: Criminal Law and Judicial Practice // First Year In The European Union: Current Legal Issues. ISBN 9984-9676-4-6. April 2005. Riga, 2005. (373–393 psl.).
 • Fedosiuk O. Prekyba žmonėmis baudžiamojoje teisėje ir teismų praktikoje // Teisė. ISSN 1392–1274. Vilnius, 2005. Nr. 54. (70-84 psl.).
 • Федосюк О. Уклонение от имущественных обязательств как преступное деяние: проблема разграничения уголовной и гражданской ответственности // Property, Encumbrances on Property: Problems, Solutions and Opportunities. Proceedings of 7th International Scientific Conference. ISBN 9984-766-73-X. Riga, 2006. (19-25 psl.).
 • Fedosiuk O. Baudžiamosios ir civilinės atsakomybės takoskyra turtinių prievolių išvengimo bylose // Jurisprudencija. ISSN 1392-6195. Vilnius, 2006. Nr. 7(85). (70-76 psl.).
 • Федосюк О. Защита имущественных прав и интересов в новом уголовном законодательстве Литвы: основные подходы и концепции // Consequences of rights infringements in public and private law. List of Scientific Articles. ISBN 9984-14-323-6. Daugavpils Universitate, 2006. (12-25 p.).
 • Fedosiuk O. Prekybos žmonėmis nusikaltimo normos naujosios redakcijos (2005 m. birželio 23 d.) aiškinimo ir taikymo problemos // Jurisprudencija. ISSN 1392-6195. Vilnius, 2007. Nr. 8(98). (54-61 psl.).
 • Fedosiuk O. Turtinių nusikalstamų veikų normų sistema naujame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse: probleminiai klausimai // Šiuolaikinės viešosios teisės problemos (Rusija–Lietuva). Mokslo darbų rinkinys (lietuvių ir rusų kalbomis). ISBN 978-5-9273-1317-4. Voronežas. 2007. (301–319 psl.)
 • Fedosiuk O. Patikėtos svetimos turtinės teisės pasisavinimo ir iššvaistymo samprata // Jurisprudencija. ISSN 1392-6195. Vilnius, 2008. Nr. 11(113). (72-83 psl.).
 • Fedosiuk, O. Sukčiavimas pridėtinės vertės mokesčio srityje: samprata ir kvalifikavimo pagrindai. Jurisprudencija, 2010, 4(122).
 • Fedosiuk, O. Savavaldžiavimas kaip nusikalstama veika: ar baudžiamojoje teisėje reikalinga ši norma? Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vilnius: VĮ registrų centras, 2011.
 • Fedosiuk, O. Baudžiamoji atsakomybė kaip kraštutinė priemonė (ultima ratio): teorija ir realybė. Jurisprudencija, 2012, Nr. 19(2).
 • Fedosiuk, O. Baudžiamųjų įstatymų prieš neteisėtas pajamas ir korupciją leidyba: tarp gerų siekių ir legitimumo. Jurisprudencija, 2012, Nr. 19(3).
 • Fedosiuk, O., Marcinauskaitė, R. Criminalization of cybercrime and principle of equivalence. Administratīvā un Kriminālā Justīcija. 2013. Nr. 2 (63).
 • Fedosiuk, O. Baudžiamoji atsakomybė už vertimąsi neteisėta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla: optimalių kriterijų beieškant. Jurisprudencija, 2013, Nr. 20(1).
 • Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. Pirmoji knyga. Vilnius: Justitia, 2013. (Bendraautorius)
 • Федосюк, О. Уголовная ответственность за самоуправство: критический взгляд Криминалистъ первопечатный, 2013, Nr. 7.
 • Fedosiuk, O. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso galiojimo dešimtmetis: pamąstymai apie nepasiteisinusius lūkesčius, esamą būklę ir tolesnę raidą. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės, bausmių vykdymo ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2014.
 • Fedosiuk, O. Neformalus baudžiamojo įstatymo taikymas: poreikis, ribos, doktrinos. Jurisprudencija, 2014, Nr. 21(4)
 • Fedosiuk, O. Dirbtinė kriminalizacija kaip teisinės praktikos patologija. Baudžiamoji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: VU teisės fakultetas, 2016.
 • Fedosiuk, O. Mokesčių slėpimas kaip nusikalstama veika: sisteminė normų analizė ir aktualūs taikymo klausimai. Teisės apžvalga. 2017, Nr. 2(16).
 • Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. Antroji knyga. Vilnius: Registrų centras, 2017. (Bendraautorius)
 • Lietuvos teisė, 1918-2018 m. Šimtmečio patirtis ir perspektyvos. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2018. (Bendraautorius).
 • Fedosiuk, O. Muitų teisės pažeidimas kaip nusikalstama veika: kokį kriminalizavimo modelį turime? Jurisprudencija, 2018, 25(2).

Šaltiniai

redaguoti