Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.

Oferta, sutarčių teisėje - pasiūlymas [1]. Pasiūlymas sudaryti sutartį yra laikomas oferta, jeigu jis yra pakankamai apibrėžtas ir išreiškia oferento ketinimą būti sutarties saistomu ir įsipareigojančiu akcepto atveju.[2]

Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių veiksmais, pakankamai įrodančiais šalių susitarimą.[3]

Svarbūs akcentai

redaguoti
  • gali būti asmeniui arba vieša. Vieša oferta tai pasiūlymas sudaryti sutartį, adresuotas neapibrėžtam asmenų ratui, pvz.: prekių pažymėtomis kainomis išdėstymas vitrinoje; atlygio siūlymas už atliktus darbus
  • оferta gali būti ir žodinė - žodinė oferta turi būti akceptuota nedelsiant, jeigu, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, nedarytina kitokia išvada
  • оferta gali turėti nurodytą galiojimo terminą, jei terminas nenurodytas gali būti taikomas numanomas (per protingą terminą) jos galiojimas

Ofertos galiojimas

redaguoti
  • įsigalioja, kai ją gauna akceptantas
  • netenga galios kai atsisakymą ją akceptuoti gauna oferentas arba negauna atsakymo per nustatytą terminą
  • Kol sutartis nesudaryta, ofertą galima atšaukti (jei nenurodyta jog ji nenutraukiama ir jei praėjo terminas)

Lietuvoje

redaguoti

LR Įstatymai detalizuojantys savoką

redaguoti
  • Civilinis KODEKSAS, Šeštoji knyga: Prievolių teisė (6.162, 6.166-6.171 straipsniai)[4].


Šaltiniai

redaguoti

Literatūra

redaguoti