OMX Tallinn – visų akcijų indeksas, kurį sudaro visos Talino vertybinių popierių biržos (Estija) Oficialiajame ir Papildomajame sąraše kotiruojamos bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistų akcijų. Indeksu siekiama atspindėti Talino VP rinkos einamąją padėtį ir jos pokyčius.

NuorodosKeisti