OMX Baltic

OMX Baltic – visų akcijų indeksas, kurį sudaro visos Baltijos šalių vertybinių popierių biržų Oficialiajame ir Papildomajame sąraše kotiruojamos bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistų akcijų. Indeksu siekiama atspindėti kiekvienos biržos ar visos Baltijos šalių VP rinkos einamąją padėtį ir jos pokyčius.

NuorodosKeisti