Nuotakynas, kanalizacija – vamzdynų ir kitų inžinerinių įrenginių ir statinių sistema nuotekoms surinkti ir nukreipti tekėti.[1]

Požeminis nuotakyno kanalas Paryžiuje
Kanalizacija (Paryžiuje
Šachta (Brighton)
Antikos laikų kanalizacija (Atėnai, Graikija)

Nuotakynai skirstomi pagal nuotekų rūšis:

  • buitiniai – surenkantys buitines nuotekas iš virtuvių, vonių, tualetų ir t. t.
  • paviršiniai – surenkantys kritulių, sniego tirpsmo ir pan. nuotekas
  • gamybiniai – surenkantys gamybos atliekinį vandenį.

Nuotakynus sudaro:

Kaimo vietovėje sodyba gali turėti savo nuotakyną, kuris surenka buitines nuotekas į sodybos valymo įrenginius arba į rezervuarą, kuriam prisipildžius nuotekos pervežamos į centralizuoto valymo įrenginius.

Surinktas vanduo valomas arba tiesiai patenka į vandens telkinius (pvz., upes). Kanalizacijai gali priklausyti valymo įrenginiai.

Kanalizacija buvo žinoma dar Antikos laikais (pvz., Atėnai turėjo nuosavą sistemą). Pagal rūšis gali būti namų ūkio (pvz., gyvenamojo namo), įmonės, miesto kanalizacija.

Nuorodos redaguoti

  1. Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. D1-515 „Dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 110-4522)