Nuodėmės islame (arab. الكبير ’al - kabayr) – religiniai nusikaltimai Alachui. Islamo apribojimai yra panašūs į Toros įstatymus ir Dešimt Dievo įsakymų. Pagal sunkumą yra išskiriamos didžiosios nuodėmės ir mažosios nuodėmės. Didžiosios nuodėmės yra tai, kas kiekvienam musulmonui griežtai draudžiama, tačiau musulmonai tiki, kad didžiosiomis nuodėmemis gali tapti ir nuolat daromos mažosios nuodėmės.

Didžiosios nuodėmės

redaguoti

Kiekvienam musulmonui yra griežtai draudžiama (skliausteliuose pateikiama, kur tai minima Korane arba Sunoje):

1. Asocijuoti Dievą su bet kuo kitu. (Shirk). (Sahih; Sunan ibn Majah)
  • Didysis Shirk: bet kokių kitų dievybių garbinimas.
  • Mažasis Shirk: vadinamas Riya.
2. Savižudybė. (Furqan; 68).
3. Raganavimas (užsiėmimas burtais). (Koranas 2:102)
4. Maldų praleidinėjimas. (Surah Maryam, 59)
5. Išmaldos (Zakato) nedavimas. (Koranas 3:180)
6. Ramadano pasninko nesilaikymas arba, apskritai, nepasninkavimas be jokios pateisinamos priežasties. (Sahih al-Jami, 2837).
7. Piligrimystės neatlikimas, turint visas galimybes tai padaryti.(Sahih al-Jami, 2837).
8. Tėvų neklausymas. (al-Isra: 23)
9. Santykių nutraukimas. (Muhammad: 22)
10. Paleistuvavimas, nesantuokiniai lytiniai santykiai. (al-Isra: 30)
11. Sodomija (homoseksualūs santykiai). (Sahih al-Jami, 7678)
12. Procentų ar palūkanų ėmimas bei mokėjimas. (Koranas 2:275)
13. Našlaičių turto švaistymas. (Koranas 4:10)
14. Teiginių apie Alachą ar hadisų klastojimas. (al-Zumar: 60)
15. Bėgimas iš mūšio. (al-Anfal: 16)
16. Kenkimas, apgaulė ar priespauda būnant viršininku. (al-Shura: 42)
17. Arogancija, pagyrūniškumas, tuštybė. (al-Nahl: 23)
18. Neteisingas liudijimas. (al-Furqan: 72)
19. Alkoholinių gėrimų gėrimas. (Koranas 5:90)
20. Lošimas. (Koranas 5:90)
21. Nekaltų moterų šmeižimas, liežuvavimas bei apkalbinėjimas. (al-Nur: 23)
22. Neteisėtas grobio (ar jo dalies) pasisavinimas. (Koranas 3:161)
23. Vagystė. (Koranas 5:38)
24. Neteisingas (melagingas) prisiekinėjimas. (Sahih al-Jami, 6083)
26. Kitų žmonių laikymas priespaudoje. (al-Shuara: 277)
27. Neteisėtų mokesčių rinkimas. (Sahih al-Jami, 87)
28. Eikvojimas, ar bet kokiu būdu stengimasis gauti to turto, kuris jums yra uždraustas. (Koranas 2:188)
29. Nužudymas. (Koranas 4:29)
30. Melas. (Koranas 3:61)
31. Valdymas pagal kitokius, negu Islamiškus įstatymus. (Koranas 5:44)
32. Kyšių davimas / ėmimas. (Koranas 2:188)
33. Moterims stengtis būti panašioms į vyrus, ir atvirkščiai. (Sahih al-Jami, 4976)
34. Buvimas dayyouth.

Dayyouth yra vadinamas tas žmogus, kuris pateisina neteisybę tarp savo moterų, kuris yra pilnas pavydo ir skatina neteisybę tarp dviejų žmonių. (Sahih al-Jami, 3047)

35. Vedybos tik dėl to, jog vėliau ši moteris galėtų ištekėti už kito. (Baqarah)
36. Savo išmatų nevalymas nuo kūno. (Sahih al-Jami, 2436)
37. Vaidyba. (al-Maoon: 4-6)
38. Stengimasis įgyti žinių tik dėl to, jog šiame pasaulyje turėtumėt naudos arba stengimasis nuslėpti savo turimas žinias. (Koranas 2:160)

(žinių reikia siekti tam, kad pats žinotum ir galėtum kitiems paaiškinti, žiniu siekimas vien tik dėl asmeninės naudos yra laikomas savanaudiškumu)

39. Nesilaikymas duoto žodžio. (al-Anfal: 27)
40. Priminimas žmonėms, koks geras tu esi. (Koranas 2:27)
41. Savo lemties neigimas / netikėjimas lemtimi. (al-Qamar: 49) (Kitab al-Sunnah by Ibn Abu Asi, 245)
42. Slapta klausytis kitų žmonių asmeninių pokalbių. (Hujarat: 12)
43. Skleisti melagingas istorijas, pasakojimus. (al-Qamar: 10)
44. Prakeikti kitus. (Sahih al-Jami, 3598)
45. Pažadų nesilaikymas. (Bukhari)
46. Tikėjimas tuo, ką sako pranašautojai, žyniai ar astrologai. (Sahih al-Jami, 5816)
47. Žmonai maištauti prieš savo vyrą. (Koranas 4:34)
48. Paveikslų su gyvūnais, turinčiais sielą, vaizdavimas ant drabužių, užuolaidų, uolų ar statulų darymas. (Sahih al-Jami, 1691)
49. Mušti save, aimanuoti, klykti, plėšti nuo savęs drabužius, rautis nuo galvos plaukus ar kaip nors panašiai elgtis gedint mirusio žmogaus. (Sahih al-Jami, 5713)
50. Skriausti kitus, ar neteisingai / nedorai elgtis kitų atžvilgiu. (al-Shura: 42)
51. Primesti savo valią ar išnaudoti silpnuosius, vergus, žmonas ar gyvūnus. (Muslim)
52. Kenkti kaimynams. (Sahih al-Jami, 7002)
53. Kenkti musulmonams bei juos įžeidinėti. (al-Ahzab: 58)
54. Dėvėti per ilgus drabužius, t. y. tokius, kurie yra žemiau kulkšnų. (Bukhari)
55. Kenkti Alacho tarnams. (Sahih al-Jami, 1778)
56. Vyrams dėvėti šilką ir auksą. (Sahih al-Jami, 209) (Muslim)
57. Pabėgti būnant vergu. (Sahih al-Jami, 257)
58. Aukoti gyvulius kam nors kitam nei Alachui. (Sahih al-Jami, 4988)
59. Teigti, jog koks nors žmogus yra Jūsų tėvas, nors Jūs puikiai žinote, jog tai ne tiesa. (Sahih al-Jami, 5865)
60. Pyktis ir rietis tik dėl vaidybos, bet nesistengiant išsiaiškinti tiesą. (Sahih al-Jami, 6073)
61. Neleisti naudotis vandeniu. (Sahih al-Jami, 6436)
62. Neteisingai atseikėti. (al-Mutafafifeen: 1-3)
63. Galvoti, jog žmogus gali išvengti to, ką jam planuoja Dievas. (al-Araf: 99)
64. Valgyti pastipusio gyvulio mėsą, kraują ar kiaulieną. (al-Anam: 145)
65. Nesimelsti drauge su kitais musulmonais, bet individualiai, (t. y. vienam) be pateisinamos priežasties. (Sahih al-Jami, 6176)
66. Nuolatos nedalyvauti Penktadienio maldoje ar kitose bendrose maldose be pateisinamos priežasties. (Muslim)
67. Kenkti kitiems manipuliuojant jų palikimu. (Koranas 4:12)
68. Apgaudinėti. (Fatir: 43)
69. Šnipinėti musulmonu tarpe ir atskleisti jų paslaptis. (al-Kalam: 11)
70. Bet kurio iš Pranašo bendražygių ar kompanionų šmeižimas. (Sahih al-Jami, 7187)

Taip pat skaitykite

redaguoti

Nuorodos

redaguoti