Notaro atsakomybė

   Manoma, kad šis straipsnis skiria per mažai dėmesio vieniems geografiniams regionams ir per daug – kitiems.
Jei galite, subalansuotai perrašykite straipsnį, neskirdami jokiam regionui perdėto dėmesio. Taip pat galite padėti susitarti dėl sprendimo diskusijų puslapyje.

Notaro atsakomybė – notaro teisinė atsakomybė už žalą, vykdant notaro profesinę veiklą.

Atlikti notarinius veiksmus gali tik notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdraustas notaras.

Notaras Lietuvoje atsako pagal LR civilinio kodeksą už savo, savo atstovo ir notaro biuro darbuotojų kaltais veiksmais fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą, vykdant notaro profesinę veiklą. Už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, padarytus atliekant notarinius veiksmus, už kuriuos taikoma baudžiamoji ar administracinė atsakomybė, notaras atsako kaip valstybės pareigūnas.

LR teisingumo ministras arba Notarų rūmų prezidiumas turi teisę iškelti notarui drausmės bylą už Notariato įstatymo, teisingumo ministro patvirtintų teisės aktų ir Notarų garbės (etikos) kodekso pažeidimus.

Notarų profesinė civilinė atsakomybė už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą, vykdant notaro profesinę veiklą, viršijanti 1000 litų, draudžiama privalomuoju draudimu.

Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra notarų civilinė atsakomybė už notarų, jų atstovų ir notarų biurų darbuotojų kaltais veiksmais padarytą žalą, vykdant notaro profesinę veiklą.

Notarai profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudžiami, sudarant notarų profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo draudėjas yra Notarų rūmai. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo minimali draudimo suma yra 100 000 litų vienam notarui kiekvienam draudiminiam įvykiui. Draudikui draudiminio įvykio atveju išmokėjus draudimo išmoką, draudimo prievolė lieka galioti visai draudimo sumai, neišskaičiuojant iš jos išmokėtų draudimo išmokų.

Notaras gali pats papildomai draustis notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą, vykdant notaro profesinę veiklą.

Notarų rūmai privalo pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją per 10 dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos.[1]

Vokietija

redaguoti

Vokietijoje atsakomybę reglamentuoja Vokietijos notariato įstatymas (§ 19 Bundesnotarordnung, BNotO). Atsakomybė esant neatsargumui yra subsidiari, t. y. iš notaro reikalauti atlyginti žalą galima tik tuo atveju, jei patyręs žalą asmuo negali kitokiu būdu gauti žalos atlyginimą (BNotO § 19 1 dalis 2 sakinys).[2]

Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo minimali draudimo suma yra 500 000 eurų vienam notarui kiekvienam draudiminiam įvykiui (§ 19a BNotO).[3]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Statusas: Aktuali 2010-10-26)
  2. Hans Gerhard Ganter, Christian Hertel, Heinz Wöstmann: Handbuch der Notarhaftung, 1.Auflage, 2009, Verlag LexisNexis, ISBN 978-3-896-55440-6
  3. Zugehör, Horst; Ganter, Hans Gerhard; Hertel, Christian: Handbuch der Notarhaftung, 1. Auflage, Münster 2004. ISBN 3-89655-103-5