Notarinis veiksmas

Notarinis veiksmas – svarbią teisinę reikšmę turintis veiksmas, sukeliantis teisines pasekmes.

Jaunasis notaras prie rašomojo pulto (nežinomo tapytojo paveikslas, ~1830 m.)
Notariniai dokumentai tvirtinami antspaudu (nuotraukoje – Bavarijos notaro antspaudas)

Faktai, nurodyti notariškai patvirtintuose dokumentuose, yra nustatyti ir neįrodinėjami, iki šie dokumentai (jų dalys) nepripažinti negaliojančiais.

Lietuvos teisinėje sistemoje notarinius veiksmus atlieka notarai, LR konsuliniai pareigūnai ir seniūnai (pastarieji neatlygintinai).

Lietuvoje

redaguoti

Lietuvoje notarai atlieka tokius notarinius veiksmus:

 1. tvirtina sandorius;
 2. išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;
 3. išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus;
 4. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 5. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 6. liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
 7. tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 8. priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus;
 9. tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 10. perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
 11. priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas;
 12. priima jūrinius protestus;
 13. protestuoja vekselius ir čekius;
 14. daro vykdomuosius įrašus užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose;
 15. surašo ar tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo ir tvirtina, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės;
 16. tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams;
 17. atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

LR konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai

redaguoti

Lietuvos konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 1. tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
 2. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 3. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 4. liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
 5. tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 6. priima saugoti asmeninius testamentus;
 7. tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 8. priima jūrinius protestus;
 9. atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Seniūnų atliekami notariniai veiksmai

redaguoti

Seniūnai nemokamai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

 1. tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;
 2. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 3. liudija parašo dokumentuose tikrumą.

Nuorodos

redaguoti

Lietuvos notarų rūmai