Notarinė apylinkė

Notarinė apylinkė (angl. notarial district - „notarinė apygarda“) - notarų (-o) biuro aptarnaujama, notaro veiklos teritorija, apylinkė. Nustatoma pagal atitinkamą teritorinį-administracinį suskirstymą. Lietuvoje notaro veiklos teritoriją nustato LR teisingumo ministras. Rusijoje - justicijos organai su Notarų rūmais. Tai turi reikšmę, pvz., paveldėjimo bylų atvejais, kuomet reikia kreiptis į nustatytą notaro biurą pagal paveldėjimo gyvenamąją vietovę.