Nikaragvos demografija

Šiame straipsnyje pateikiami statistiniai duomenys apie Nikaragvos demografiją.

Gyventojų kitimas 1961–2003 m. Grafike gyventojų skaičius yra pateikiamas tūkstančiais.

Gyventojų skaičius: 5 727 707 (2012 m. apskaičiavimai)

Struktūra pagal amžių:

 • 0–14 m.: 30,8 % (899 555 vyrai ir 865 652 moterys)
 • 15–64 m.: 64,6 % (1 782 174 vyrai ir 1 916 031 moteris)
 • 65 m. ir vyresni: 4,6 % (119 995 vyrai ir 144 300 moterų) (2012 m. apsk.)

Gyventojų amžiaus mediana:

 • bendras: 23,4 m.
 • vyrų: 22,6 m.
 • moterų: 24,2 m. (2012 m. apsk.)

Metinis populiacijos prieaugis: 1,067 % (2012 m. apsk.)

Gimstamumas: 19,12 gimimų/1000 gyv. per metus (2012 m. apsk.)

Mirtingumas: 5,04 mirčių/1000 gyv. per metus (2012 m. apsk.)

Migracijos indeksas: –3,4 migrantų/1000 gyv. per metus (2012 m. apsk.)

Urbanizacija:

 • mieste gyvenančių žmonių skaičius: 57 % (2010 apsk.)
 • mieste gyvenančių žmonių procento metinis kitimas: 2 % (2010–15 m. apsk.)

Lyčių pasiskirstymas:

 • gimimo metu: 1,05 vyro vienai moteriai
 • jaunesniems nei 15 metų: 1,04 vyro vienai moteriai
 • 15–64 metų: 0,93 vyro vienai moteriai
 • 65 metų ir vyresniems: 0,83 vyro vienai moteriai
 • visai populiacijai: 0,96 vyro vienai moteriai (2011 apsk.)

Kūdikių mirtingumas:

 • bendra: 21,86 mirčių/1000 gimimų
 • vyrų: 25,05 mirčių/1000 gimimų
 • moterų: 18,5 mirčių/1000 gimimų (2012 m. apsk.)

Vidutinė gyvenimo trukmė:

 • bendra: 72,18 m.
 • vyrų: 70,07 m.
 • moterų: 74,39 m. (2012 apsk.)

AIDS/ŽIV:

 • paplitimas tarp suaugusiųjų: 0,2 %
 • bendras skaičius: 6900
 • mirčių skaičius: <500 (2009 m. apsk.)

15 m. ir vyresnių gyventojų raštingumas:

 • bendras: 67,5 %
 • vyrų: 67,2 %
 • moterų: 67,8 % (2003 m. apsk.)

15–24 m. amžiaus gyventojų nedarbo lygis:

 • bendras: 8,6 %
 • vyrų: 8,1 %
 • moterų: 9,7 % (2006 m. apsk.)

Religijos:

 • katalikai: 58,5 %
 • protestantai: 23,2 %
 • netikintys: 15,7 %
 • kiti: 1,7 %
 • Jehovos liudytojai: 0,9 % (2005 m. surašymas)

Kalbų vartojimas:

 • ispanų: 97,5 %
 • miskitų: 1,7 %
 • kitos: 0,8 % (1995 m. surašymas)

Rasių pasiskirstymas:

 • metisai: 69 %
 • baltieji: 17 %
 • juodieji: 9 %
 • indėnai: 5 %

Šaltiniai Keisti