Nijolė Emilija Sabulytė (g. 1943 m. lapkričio 2 d. Vilniuje) – Lietuvos teatro aktorė.

Biografija redaguoti

1966 m. baigė LSSR Valstybinę konservatoriją ir nuo to laiko dirba aktore Klaipėdos dramos teatre. N. Sabulytė buvo ištekėjusi už aktoriaus Ričardo Poškaus. Vėliau aktorės vyras buvo gydytojas Laimutis Vaclovas Uksas.

Kūryba redaguoti

Sukūrė įsimintinų charakterinių vaidmenų: Dorina Moljero „Tartiufe“, Cica M. Mitrovičiaus „Apiplėšime vidurnaktį“, Daiva Kazio Sajos „Abstinente“, Mira A. Nikolajo „Vyras ir žmona“, karalienė Sofija (Balio Sruogos „Milžino paunksmė“), Marcė (Žemaitės „Petras Kurmelis“), Vasilisa Karpovna (Maksimo Gorkio „Dugne“), Kristina (J. O`Nylo „Elektrai skirta gedėti“), karalienė Elžbieta (Frydricho Šilerio „Marija Stiuart”), Kristina („Elektrai skirta gedėti“).

Naujausi N. Sabulytės vaidmenys teatre: ponia Sotanvil komedijoje „Ožys“ (pagal Moljerą, rež. Aidas Giniotis), Marijona (Igno Šeiniaus „Kuprelis“, rež. Kęstutis Macijauskas), Pamela (R. Kūnio „Viešbučio kambarys Nr. 13“, rež. Alvydas Vizgirda), Kukienė (Vinco Krėvės „Raganius“, rež. K. Macijauskas), Agnė (M. Carr „Mėja“, rež. Gytis Padegimas), Bela (P. Gladilin „Iš miglos išniro angelas“, rež. Ramutis Rimeikis), Ema (Mate Matišičiaus „Moteris be kūno“, rež. Ramunė Kudzmanaitė).

N. Sabulytė žinoma kaip poezijos skaitovė. Vaidino Lietuvos kino studijos meniniame filme „Mažos mūsų nuodėmės“ (1979 m., rež. Henrikas Šablevičius).

2013 m. kovo 27 d. už nuopelnus teatro menui apdovanota „Padėkos kauke“.

Nuorodos redaguoti