Neutrininė astrofizika

Neutrininė astrofizika tiria kosminių objektų saulės, žvaigždžių neutrinų srautus bei jų sukeliamus fizikinius reiškinius. Šie tyrimai yra labai svarbūs žvaigždžių evoliucijos teorijai, žvaigždžių gelmių branduolio reakcijų tipui ir supernovų sprogimo mechanizmui patikrinti.