Neuroekonomika (angl. neuroeconomics) – tarpdisciplinininė neuromokslų ir ekonomikos sritis, tirianti, kaip yra priimami ekonominiai sprendimai. Kiti mokslai kaip (neuro)psichologija, kognityviniai mokslai yra fakultatyvinės tyrimų disciplinos, papildančios ir padedančios interpretuoti gautus rezultatus.

Viena iš neuroekonomikos tyrimo sričių – reklama ir su ja susiję sprendimai; tai tiria neurorinkodara.

Nuorodos

redaguoti

Literatūra

redaguoti