Nereidės – mėlynplaukės jūros nimfos graikų mitologijoje, Nerėjo ir Doridės penkiasdešimt dukterų. Nereidžių vardai reiškia jūros nepastovumą, gelmę, veržlumą ir aikštingumą. Jos dažnai lydėdavo Poseidoną, padėdavo jūreiviams, kovojantiems su audromis. Siejamos su Viduržemio jūra. Pačios žymiausios nereidės: Tetidė, Pelėjo žmona ir Achilo motina, ir Amfitritė, Poseidono žmona.

Nereidės redaguoti

Nereidžių sąrašas[1][2], kuriame išvardintos daugiau nei 50 nereidžių, kadangi sudarytas pagal įvairius autorius: Apolodorą, Hesiodą, Homerą ir Higiną.

 1. Agavė (Agajė) (Agave, Agaue)
 2. Aktaja (Aktajė) (Actaea, Aktaie)
 3. Amatija (Amatėja) (Amathia, Amatheia)
 4. Amfinomė (Amphinome)
 5. Amfitojė (Amphithoe)
 6. Amfitritė (Amphitrite)
 7. Apseudesė (Apseudes)
 8. Aretusa (Arethusa)
 9. Azija (Asia)
 10. Autonojė (Autonoe)
 11. Berojė (Beroe)
 12. Dejopėja (Deiopea)
 13. Dero (Dero)
 14. Deksamenė (Dexamene)
 15. Dionė (Dione)
 16. Doridė (Doris)
 17. Doto (Doto)
 18. Drimo (Drymo)
 19. Dinamenė (Dynamene)
 20. Efira (Ephyra)
 21. Ejonė (Eione)
 22. Erato (Erato)
 23. Ejagorė (Euagore)
 24. Ejarnė (Euarne)
 25. Eudora (Eudorė) (Eudora,Eudore)
 26. Eukrantė (Eukrante)
 27. Eulimenė (Eulimene)
 28. Eumolpė (Eumolpė)
 29. Eunikė (Eunike, Eunice)
 30. Eupompė (Eupompe)
 31. Euridikė (Eurydice)
 32. Evagorė (Evagore)
 33. Evarnė (Evarne)
 34. Ferusa (Pherusa, Pherousa)
 35. Filodokė (Phyllodoce)
 36. Galatėja (Galateia)
 37. Galenė (Galene')
 38. Glaukė (Glauke)
 39. Glaukonomė (Galukonome)
 40. Halija (Halia)
 41. Halimedė (Halimede)
 42. Hiponojė (Hiponoe)
 43. Hipotojė (Hippothoe)
 44. Iaira (Iaira, Iaera)
 45. Ionė (Ione)
 46. Janasa (Ianassa)
 47. Janira (Janeira) (Ianeira, Ianira)
 48. Kalianasa (Kallianassa, Callianassa)
 49. Kalianira (Kalianeira) (Kalianeira, Callianira)
 50. Kalipso (Kalypso, Calypso)
 51. Keto (Keto, Ceto)
 52. Klaja (Klaia)
 53. Klimenė (Klymenė)
 54. Klio (Clio')
 55. Kranto (Kranto,Cranto)
 56. Kreneisė (Creneis)
 57. Kidipė (Cydippe)
 58. Kimo (Kymo)
 59. Kimodokė (Kymodoke)
 60. Kimatolegė (Kymatolege)
 61. Kymotojė (Kymothoe)
 62. Laomedėja (Laomedija) (Laomedeia, Laomedia)
 63. Ligėja (Ligea)
 64. Limnorėja (Limnorija) (Limnoreia, Limnoria)
 65. Likorija (Lycorias)
 66. Lisianasa (Lysianassa)
 67. Leagorė (Leagorė)
 68. Leukotojė (Leucothoe)
 69. Maera (Maira, Maera)
 70. Melitė (Melitė)
 71. Menipė (Menipė)
 72. Nausitojė (Nausithoe)
 73. Nemertė (Nemertes)
 74. Neomeridė (Neomeris)
 75. Nesaja (Nesajė) (Nesaie, Nesaea)
 76. Neso ('Neso')
 77. Opidė (Opis)
 78. Oreitija (Oritija) (Oreithyia, Orithyia)
 79. Panopėja (Panopaja) (Panopeia)
 80. Panopė (Panope)
 81. Pasitėja (Pasithea)
 82. Pleksaurė (Plexaure)
 83. Ploto (Ploto)
 84. Polinomė ('Polynome')
 85. Pontomeduza (Pontomedousa, Pontomedusa)
 86. Pontoporėja (Pontoporija) (Pontoporeia, Pontoporia)
 87. Paulinojė (Paulunojė) (Poulynoe, Poulunoe)
 88. Pronojė (Pronoe)
 89. Proto (Proto)
 90. Protomedėja (Protomedeia)
 91. Psamatė (Psamathe)
 92. Sao (Sao)
 93. Spio (Spejo) (Speio, Spio)
 94. Talėja (Thaleia)
 95. Themisto (Themisto)
 96. Tetidė (Thetis)
 97. Toe (Thoe)
 98. Toosa (Thoosa)

Išnašos redaguoti