Nedėldienio skaitymas

Nedėldienio skaitymas – savaitinis laikraštis, leistas 19051907 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Pirmasis numeris išėjo 1905 m. lapkričio 24 d. Leido Šv. Kazimiero draugija ir Adomas Dambrauskas-Jakštas, Antanas Karosas (iki 1906 m. Nr. 53). Spausdino S. Banaičio spaustuvė, M. Sokolovskio spaustuvė Kaune. Išėjo 102 numeriai. Tiražas 3800 egz. (1907 m.). 19061907 m. leido priedą „Tiesos žodis“, kuriame spausdino pamokslus, religinius straipsnius, evangelijas. Nuo 1907 m. gruodžio 4 d. vietoje „Nedėldienio skaitymo“ pradėjo eiti „Vienybė“.

Krikščioniškos orientacijos leidinys, skirtas skleisti tikėjimą, žinias apie ūkininkavimą, informuoti apie įvykius Lietuvoje ir užsienyje, pratinti gyventojus prie knygų skaitymo, rašto.

Bendradarbiavo Jurgis Baltrušaitis, Mečislovas Davainis-Silvestraitis, Jonas Karbauskas, Kazimieras Pakalniškis, Jurgis Mikalavičius, J. Račius, Juozas Tumas-Vaižgantas ir kt.

Redagavo A. Dambrauskas-Jakštas, Domininkas Tumėnas, Antanas Karosas. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 355 psl.

Nuorodos

redaguoti