Atverti pagrindinį meniu

Neatsargumas – kaltės forma. Išskiriama tiek civilinėje, tiek ir baudžiamojoje teisėje.

Baudžiamoji teisėKeisti

Išskiriami 2 porūšiai – nusikalstamas pasitikėjimas ir nusikalstamas nerūpestingumas (LR BK):

  • Nusikalstamas pasitikėjimas: veiką padaręs asmuo numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti padariniai (pagal atitinkamas teisės normas sudarantys baudžiamosios veikos sudėtį), tačiau lengvabūdiškai tikėjosi jų išvengti.
  • Nusikalstamas nerūpestingumas: veiką padaręs asmuo nenumatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti padariniai (pagal atitinkamas teisės normas sudarantys baudžiamosios veikos sudėtį), nors pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti.

Asmuo pagal Lietuvos teisę gali būti baudžiamas už nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymą dėl neatsargumo tik Baudžiamojo kodekso specialiojoje dalyje atskirai numatytais atvejais.