Naujoji vaidilutė

Naujoji vaidilutė – katalikiškas mėnesinis žurnalas, ėjęs 19211940 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Įsteigė ir redagavo Pranas Dovydaitis, leido Lietuvių ateitininkų sąjunga. 19211931 m. buvo skirtas moksleivėms ateitininkėms. 1931 m. pertvarkytas į moterų inteligenčių žurnalą. 19331935 m. leido priedą moksleivėms „Rimties valandėlė“ (redaktorė Danutė Lipčiūtė-Augienė). Spausdino „Šviesos“ spaustuvė.

Spausdino straipsnius kultūros, meno, švietimo, auklėjimo klausimais, grožinę kūrybą.

Bendradarbiavo Liudas Gira, Nelė Mazalaitė, Salomėja Nėris, Petronėlė Orintaitė, Marija Pečkauskaitė ir kt.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 354 psl.

Nuorodos redaguoti