Nauja lietuviška ceitunga

Nauja lietuviška ceitunga (Nauja lietuwiszka ceitunga, išleidžiama broliams lituwininkams ant naudos ir pasimokinimo) – laikraštis, ėjęs 18901923 m. Tilžėje.

IstorijaKeisti

Leido Mikelis Kiošis, ėjo 2-3 kartus per savaitę. Spausdino O. Mauderodės spaustuvė Tilžėje. Leido priedus: „Burtinyčios prie Nr. NLC“, „Kaimynai“, „Laukininkas“, „Numučytojų knygelės“, „Pridėjimas NLC“, „Trumpas Mišios pridėjimas prie NLC“ ir kt.

Informavo apie įvykius Klaipėdos krašte, Vokietijoje, Didžiojoje Lietuvoje, rašė apie Vokietijos ekonominį, politinį gyvenimą, skelbė straipsnius ūkininkavimo, žemdirbystės, prekybos klausimais, propagavo vokišką tvarką ir politiką, spausdino politines karikatūras.

Redagavo Mikelis Kiošis. [1]

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 351 psl.