Nankino žudynės – masinės žudynės ir prievartavimai, vykę maždaug šešias savaites 1937 m. gruodžio 13 d. Japonijos imperijai okupavus Kinijos respublikos miestą Nankiną (Džiangsu provincija) Antrajame Kinijos - Japonijos kare. Per jas Japonijos imperijos kariuomenė nužudė šimtus tūkstančių kinų civilių ir kariškių, vyko plataus masto miesto plėšimas, deginimas, moterų prievartavimai. Po karo kai kurie atsakingi japonų pareigūnai buvo teisiami Nankino karo nusikaltimų tribunolokaro nusikaltimus ir jiems įvykdyta mirties bausmė. Vienas svarbiausių vadų, Japonijos Imperatoriškosios šeimos narys princas Yasuhiko Asaka teismo išvengė, kadangi pagal Japonijos kapituliacijos sutartį sąjungininkai pažadėjo Imperatoriškosios šeimos nariams neliečiamybę.

Žudynių aukos prie Jangdzės upės, šalia stovi japonų karys. 1937 m. nuotrauka

Aukų skaičius nėra žinomas, kadangi Japonijos kariuomenė po karo naikino bei įslaptino susijusius dokumentus. Tarptautinio Karinio Tolimųjų Rytų Tribunolo teigimu, žuvo daugiau, nei 200 000 žmonių.[1] Kinija, remdamasi Nankino tribūnolo paskaičiavimais, teigia, kad žuvo apie 300 000 žmonių. Japonų istorikų įvertinimai labai įvairūs, skaičius svyruoja nuo 40 000 iki 200 000.

Nankino žudynės iki šių laikų yra kontroversiškas įvykis. Jos iki dabar yra jautri problema politiniuose Japonijos ir Kinijos santykiuose. Japonijos vyriausybė oficialiai pripažino, kad užėmusi Nankiną, Imperijos kariuomenė vykdė masinius prievartavimus, plėšimus ir žudynes.[2][3] Tačiau Japonų nacionalistų judėjimai ir istorijos revizionistai ginčija įvairias jų detales, mastą ar net įvykio istoriškumą apskritai, teigia, kad jis buvo sufabrikuotas kinų propagandos. Toks istorinis revizionizmas didina įtampą tarp Japonijos ir Kinijos bei kitų japonų okupaciją patyrusių šalių, kaip Pietų Korėja.[4]

Išnašos redaguoti