Naftos terminalas – speciali teritorija, naftos logistikai skirtas terminalas. Susideda iš priskirtos sausumos teritorijos su joje esančiais pastatais, naftos rezervuarais, vamzdynais bei visais su jais susijusiais įrenginiais ir terminalo akvatorijos su joje esančiais navigaciniais objektais. Naftos terminalo paskirtis – kaupti, saugoti, perpumpuoti ir parengti transportuoti per SPM importuojamus, eksportuojamus arba gabenamus tranzitu žalią naftą bei naftos produktus.

Naftos terminalas Kauluune, Hongkonge

Naftos terminalai Lietuvoje redaguoti

Lietuvoje veikia du naftos bei naftos produktų importo ir eksporto paslaugas teikiantys naftos terminalai – Būtingės naftos terminalas ir Klaipėdos nafta.

Būtingės naftos terminalas redaguoti

Pagrindinis straipsnis – Būtingės naftos terminalas.

Svarbiausiuosius Būtingės naftos terminalo veiklos ir valdymo principus nustato LR Vyriausybės 1999 m. spalio 27 d. nutarimu patvirtinti Būtingės naftos terminalo nuostatai. Naftos terminalo akvatorijos – terminalo jūrinės dalies rajono – ribas nustato LR susisiekimo ministerija LR Vyriausybės pavedimu[1].

Šaltiniai redaguoti