Nacionalinė žandarmerija (Prancūzija)

Prancūzijos nacionalinė žandarmerija

Veikimo laikas 1791 m. − dabar
Valstybė Prancūzijos vėliava Prancūzija
Pavaldus Prancūzijos ginkluotosios pajėgos
Rūšis Karo policija
Dydis 105 975 (2007 m.)
Vadovybė
generolas direktorius armijos generolas
Jacques Mignaux

Nacionalinė žandarmerija (pranc. Gendarmerie nationale) − Prancūzijos karo policija, atliekanti ir viešosios tvarkos apsaugos funkcijas. Yra Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų šaka, pavaldi tiek gynybos ministrui (kaip karo policija), tiek vidaus reikalų ministrui (kaip policija). 2007 m. žandarmerijoje tarnavo 105 975 asmenys.[1] Žandarmerija bendradarbiauja su kita Prancūzijos teisėtumo palaikymo institucija nacionaline policija.

Paskirtis redaguoti

 
Prancūzijos respublikinė gvardija yra Nacionalinės žandarmerijos dalis. Oficialiose ceremonijose, būdami garbės sargybiniais, jie rūpinasi saugumu.

Nacionalinės žandarmerijos paskirtis:

 • Teisėtvarkos palaikymas kaimo vietovėse, upėse, jūros pakrantėse, miestuose, kurių gyventojų skaičius nesiekia 20 tūkst. Didesni miestai yra Prancūzijos Nacionalinės policijos jurisdikcijoje. Žandarmerijos jurisdikcijoje yra apie pusė Prancūzijos gyventojų;
 • Kriminalinių nusikaltimų tyrimai prižiūrint teisėjams;
 • Minių suvaldymas ir kita saugumo užtikrinimo veikla;
 • Oro uostų ir karinių įrengimų saugumo palaikymas;
 • Tyrimai, susiję su karinėmis struktūromis bei įsiveržimu iš užsienio;
 • Dalyvavimas ceremonijose, kur dalyvauja užsienio valstybių ar vyriausybių vadovai;
 • Karo policijos pareigų atlikimas Prancūzijos ginkluotosiose pajėgose.

Prancūzijos Vidaus reikalų, vidaus saugumo ir vietinių teisių ministerija vidaus saugumo užtikrinimui panaudoja jai pavaldžią žandarmeriją.[2]

Organizacija redaguoti

Vadovavimo grandinė redaguoti

 
Keturi Il de Franso regiono departamentiniai žandarai (iš jų du motociklininkai) ir vienas respublikinis gvardietis.

Žandarmerijos generalinį direktorių (pranc. Directeur général) skiria Prancūzijos ministrų taryba. Paskirtasis pareigūnas gauna armijos generolo laipsnį.

Dabartinis žandarmerijos generalinis direktorius yra generolas Jacques Mignaux.

Administraciniu požiūriu žandarmerija yra Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų dalis, todėl yra Prancūzijos gynybos ministerijos kompetencijoje. Operatyviniu požiūriu žandarmerija pavaldi Vidaus reikalų ministerijai. Žandamerijos atliekamus kriminalinius tyrimus prižiūri prokurorai ar tyrimų magistratai (pranc. juge d'instruction).

Žandarai tarnybines pareigas atlieka uniformuoti, tik retkarčiais − vilkėdami civilius drabužius.

2002 m. Žakas Širakas, vykdydamas savo 2002 m. prezidento rinkimų pažadus, žandarmeriją, kai ji veikia Prancūzijos teritorijoje, padarė pavaldžia Vidaus reikalų ministerijai. Tačiau žandarai išliko kariškiai. Žandarmerijos brigados buvo pertvarkytos, jų veiklos sfera buvo išplėsta. Išleidus naujus įstatymus, žandarmerijos ir policijos jurisdikcijos Prancūzijoje persiskirstė.

Generalinė direkcija redaguoti

Žandarmerijos pajėgų štabas, vadinamas generaline direkcija (pranc. Direction générale de la Gendarmerie nationale) nuo 1969 m. yra 16-oje Paryžiaus apskrityje, St Didier gatvėje. Direkcijai plečiantis, atskiros jos dalys buvo perkeltos į 11 kitų vietų pačiame Paryžiuje ir jo apylinkėse.

Nacionalinės žandarmerijos generalinę direkciją sudaro:

 • Generalinis štabas, padalintas į biurus ir tarnybas,
 • žandarmerijos inspekcija (IGN), kuriai vadovauja generalinis inspektorius,
 • trys tarnybos.

Departamentinė žandarmerija redaguoti

Departamentinė žandarmerija (Gendarmerie Départementale, dar vadinama La Blanch − „Baltoji“[3]) atlieka vietinės policijos funkcijas Prancūzijos teritorijoje. Departamentinė žandarmerija suskirstyta į padalinius pagal Prancūzijos administracinį suskirstymą, ypač pagal Prancūzijos departamentus, nuo kurių gavo ir pavadinimą.

Departamentinė žandarmerija suskirstyta į:

 • regionus (atitinka Prancūzijos gynybos zonas; vadovauja generolai),
 • šie suskirstyti į legionus (vienas legionas viename Prancūzijos administraciniame regione; vadovauja pulkininkai),
 • šie sudalinti į grupuotes (groupements; po vieną grupuotę kiekviename iš 100 Prancūzijos departamentų),
 • šie suskirstyti į kuopas (compagnies; po vieną kiekvienoje iš 342 apskričių (arrondissement).

Ji kaimiškoje Prancūzijos teritorijoje turi žandarmerijos stotis. Be to, departamentinė žandarmerija turi specializuotus padalinius:

 • tyrimo padaliniai, kurie atlieka kriminalinius tyrimus, jei šių sudėtingumas viršija teritorinių padalinių galimybes,
 • stebėjimo ir įsikišimo padaliniai, sustiprinantys žandarmerijos pajėgas didelio nusikalstamumo apylinkėse,
 • vaikų nusikalstamumo prevencijos padaliniai,
 • greitkelių patruliai,
 • kalnų padaliniai, specializuoti ieškojimo ir gelbėjimo operacijoms, stebėjimui ir tyrimams kalnuotose vietovėse,
 • Kriminalinių tyrimų institutas (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale), kuris nusikaltimų tyrimuose naudoja mokslines ir technologines priemones.

Tyrimų padalinius teisėjai gali pakviesti ir į miestus.

Departamentinė žandarmerija veikia tik uniformuota. Civiliais drabužiais vilkėti gali tik atlikdami specialias užduotis ir gavę vyresnybės leidimą.

Judrioji žandarmerija redaguoti

 
Riaušių malšinimo įranga: šarvai, skydas, dujokaukė, ašarinių dujų talpyklių svaidytuvas.
 
Ašarinių dujų panaudojimas.
 
Ašarinių dujų panaudojimas.

Judrioji žandarmerija (Gendarmerie Mobile, kitaip La Jaune − „Geltonoji“) dabar yra paskirstyta į 7 gynybos zonas (Zone de Défense): FGMI (La Force de Gendarmerie Mobile et d’Iintervention), išdėstytą apie Paryžių ir dar šešias zonas (Pietvakariai, Vakarai, Pietryčiai, Rytai, Pietūs ir Šiaurė), apimančias likusią Prancūziją. Judriojoje žandarmerijoje yra 123 eskadronai, kuriuose tarnauja 17 000 žmonių.[4][5]

Pagrindinės pareigos:

 • minių suvaldymas ir riaušių malšinimas,
 • viešųjų pastatų saugumas,
 • visos policinės operacijos, kurioms reikia daug personalo (Vigipirate priešteroristiniai patruliai, paieška kaimo vietovėse ir t. t.)

Šios žandarmerijos daliniai gali veikti ir užsienyje, pavyzdžiui, laisvinant įkaitus, palaikant taikdariškas operacijas.

Civilinės judriųjų žandarų užduotys panašios į policijos dalinių Respublikinių saugumo kuopų (Compagnies Républicaines de Sécurité, CRS) užduotis. Šių dviejų organizacijų pareigūnus galima atskirti pagal šiuos požymius:

 • judriųjų žandarų uniformos juodos, o CRS policininkų − mėlynos,
 • žandarų antsiuve − stilizuota granata, o CRS policininkai dėvi didelį raudoną antsiuvą,
 • judriųjų žandarų šalmai yra mėlyni.
Specializuoti judriosios žandarmerijos daliniai redaguoti
 • Nacionalinės žandarmerijos intervencijos grupė (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale, GIGN). Ši organizacija 2007 m. buvo suformuota iš naujo sujungus senąją GIGN (tai buvo elitinis priešteroristinis ir įkaitų gelbėjimo dalinys), Nacionalinės žandarmerijos intervencijos parašiutininkų eskadroną (Escadron Parachutiste d’Intervention de la Gendarmerie Nationale, EPIGN) ir Prancūzijos prezidento saugumo grupės padalinį, buvusį atsakingą už Prezidento, jo šeimos ir svečių saugumą.

Šis naujas dalinys apima visų sujungtųjų dalinių užduotis. Šie daliniai anksčiau buvo jau nebeegzistuojančios Nacionalinės žandarmerijos saugumo ir intervencijos grupės (GSIGN)[6] dalis.

 • Nacionalinės žandarmerijos šarvuočių grupė (Groupement Blindé de la Gendarmerie Nationale, GBGM). Ji yra FGMI dalis. GBGM sudaro 8 eskadronai (visoje FGMI yra 19 eskadronų), ginkluoti „VXBšarvuotaisiais transporteriais, kuriuos žandarmerijoje vadina „VBRG“(Véhicule Blindé de Reconnaissance de la Gendarmerie − „Žandarmerijos žvalgybinis šarvuotis“). GBGM įsikūrusi Versailles-Satory.

Anksčiau šis dalinys buvo buvo ginkluotas pėstininkų kovos mašinomisAMX-VCI“, lengvaisiais šarvuočiais „Panhard AML“ ir kovos šarvuočiais „VBC-90“, ginkluotais 90 mm patrankomis. Dabar turima įranga jau yra senstelėjusi, tad Prancūzijos vyriausybė ketino ją keisti, bet dabar šis perginklavimas yra atidėtas.[7].

Respublikinė gvardija redaguoti

Pagrindinis straipsnis – Respublikinė gvardija.

Respublikinė gvardija yra ceremoninis dalinys, įsikūręs Paryžiuje. Jo paskirtis[8]:

 • saugoti svarbius viešuosius pastatus (pvz., Eliziejaus rūmus Paryžiuje), Prancūzijos ministro pirmininko rezidenciją Hôtel Matignon, Prancūzijos Senatą, Nacionalinę Asamblėją, Teisingumo rūmus Paryžiuje, palaikyti viešąją tvarką Paryžiuje,
 • atlikti garbės sargybos ir saugumo tarnybos funkcijas aukščiausiems šalies pareigūnams ir svarbiems užsienio svečiams,
 • paremti kitas šalies įstatymų palaikymo pajėgas (intervencijos grupėmis, raitaisiais patruliais),
 • palaikyti raitųjų patrulių stotis, ypač Il de Franso regiono miškuose,
 • pervežti skubius organų transplantus.

Oro transporto žandarmerija redaguoti

Pagrindinis straipsnis – Oro transporto žandarmerija.

Oro transporto žandarmerija (Gendarmerie des Transports Aériens) − dvigubo pavaldumo žandarmerijos šaka, pavaldi tiek nacionalinei žandarmerijai, tiek Prancūzijos transporto ministerijos civilinės aviacijos direkcijai. Jos funkcijos:[8]

 • policinė veikla ir saugumas civiliniuose aerodromuose ir oro uostuose,
 • patekimo prie orlaivių priežiūra, kova su terorizmu ir narkotikais, krovinių stebėjimas,
 • oro uostų techninės įrangos (pvz., kontrolės bokštų) stebėjimas,
 • kelių eismo oro uostų viduje priežiūra,
 • svarbių keliaujančių asmenų apsauga oro uostuose,
 • teisiniai tyrimai, susiję su nelaimingais atsitikimais ir nusižengimais civiliniuose orlaiviuose.

Jūrų žandarmerija redaguoti

Pagrindinis straipsnis – Jūrų žandarmerija.

Jūrų žandarmerija (Gendarmerie Maritime) − dvigubo pavaldumo žandarmerijos šaka, pavaldi tiek nacionalinei žandarmerijai, tiek laivynui. Jos funkcijos:[8]

 • policinė veikla ir saugumas laivyno bazėse,
 • jūros stebėjimas,
 • jūros policijos veikla,
 • pagalba ir gelbėjimo veiksmai jūroje.

Oro pajėgų žandarmerija redaguoti

 
Žandarmerijos sraigtasparnis.
Pagrindinis straipsnis – Oro pajėgų žandarmerija.

Oro pajėgų žandarmerija (Gendarmerie de l’Air) − dvigubo pavaldumo žandarmerijos šaka, pavaldi tiek nacionalinei žandarmerijai, tiek oro pajėgoms. Jos funkcijos:

 • policinė veikla ir saugumas oro pajėgų bazėse,
 • tyrimo veiksmai vietose, kur įvyko katastrofos ar nelaimingi atsitikimai su karinių oro pajėgų orlaiviais.[8]

Ginkluotės žandarmerija redaguoti

Ginkluotės žandarmerija (Gendarmerie de l’Armement) − žandarmerijos šaka, vykdanti policijos funkcijas ir palaikanti saugumą Ginkluotės generalinei direkcijai (Direction générale de l’armement) pavaldžiose institucijose ir įmonėse.[8]

Branduolinių ginklų saugumo žandarmerija redaguoti

Branduolinių ginklų saugumo žandarmerija (Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires; GSAN) − specializuota žandarmerijos šaka, užsiimanti Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų branduolinės ginkluotės apsauga.

Užjūrio žandarmerijos redaguoti

Nemetropolinės žandarmerijos šakos apima:

 • žandarmerijos dalinius, veikiančius Prancūzijos užjūrio departamentuose ir teritorijose,
 • personalą, kuris nepriklausomose valstybėse atlieka techninio bendradarbiavimo užduotis,
 • karo policijos padalinius Prancūzijos karinėse bazėse kai kuriose nepriklausomose valstybėse ir Vokietijoje,
 • apsaugos sargybinius Prancūzijos ambasadose ir konsulatuose užsienio šalyse.

Nacionalinės žandarmerijos personalas redaguoti

Nacionalinės žandarmerijos laipsniai redaguoti

Pagrindinis straipsnis – Prancūzijos žandarmerijos laipsniai ‎.

Nacionalinės žandarmerijos personalo pasisikirstymas redaguoti

Profesionalūs žandarai yra karininkai arba puskarininkiai. Žemesnio rango žandarai yra pagalbiniai žandarai, tarnaujantys pagal ribotos trukmės kontraktus. 2006 m. Nacionalinėje žandarmerijoje buvo 103 481 karinio personalo asmuo:

 • pagrindinėje žandarmerijos sudėtyje − 5 789 karininkai ir 78 354 puskarininkiai;
 • techninėse ir administracinėse pareigybėse − 237 karininkai ir 3 824 puskarininkiai;
 • savanoriai − 15 277 asmenys. Nuo žandarų savanorių (AGIV) iki pagalbinių žandarų savanorių (gendarmes adjoints volontaires, GAV);
 • civilinis personalas − 1 908 žmonės. Tai civiliai tarnautojai, valstybės darbininkai ir kontraktiniai darbininkai;
 • rezervo personalas − 40 000 žmonių. Šios rezervinės pajėgos dar nepasiekė nurodyto didžiausio karių skaičiaus. Šiuo metu tik apie 25 tūkst. vyrų ir moterų pasirašė sutartis, kurios įpareigoja dalyvauti rezervo mokymo veikloje.[1]

Šis personalas paskirstytas šiuose daliniuose:

Departamentinė žandarmerija redaguoti

 • 1 055 komunų brigados,
 • 697 autonominės brigados,
 • 370 stebėjimo ir intervencijos būriai (pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, PSIG),
 • 271 šunų komandos,
 • 17 kalnų būrių,
 • 92 tyrimų ir teisminės departamentų brigados,
 • 383 tyrimų sekcijos ir brigados,
 • 14 oro sekcijos,
 • 7 upių brigados,
 • 26 pakrantės brigados,
 • 93 kelių saugumo departamentų eskadronai,
 • 136 greitkelių būriai,
 • 37 paauglių nusikalstamumo prevencijos brigados (brigades de prévention de la délinquance juvénile, BPDJ),
 • 21 informacijos ir verbavimo centras.

Judrioji žandarmerija redaguoti

 • 123 eskadronai,
 • 6 specialieji saugumo būriai.

Specialiosios formuotės redaguoti

 • 5 Respublikinės gvardijos eskadronai ir 10 kuopų,
 • 40 oro transporto žandarmerijos brigadų ir tyrimų sekcijų (Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens, BGTA),
 • 8 apsaugos daliniai,
 • 19 oro sekcijų ir padalinių,
 • 18 žandarmerijos ginkluotės vienetų.

Kiti žandarmerijos padaliniai redaguoti

 • 3 673 užjūrio postai,
 • 74 jūrų žandarmerijos brigados ir postai,
 • 54 oro pajėgų žandarmerijos brigados,
 • 23 mokyklos ir apmokymo centrai.[1]


 

Nuorodos redaguoti


  Šis straipsnis yra tapęs savaitės straipsniu.