Tarybų Sąjungos specialiosios tarnybos

(Nukreipta iš puslapio NKGB)

Tarybų Sąjungos specialiosios tarnybos pradėtos kurti 1934 m. Iš pradžių jos buvo pavaldžios vidaus reikalų institucijoms, vėliau atsirado specializuotos (pvz., karinės žvalgybos tarnybos), netgi asmeninės specialiosios tarnybos.

Tarnybos redaguoti

 1. Valstybės saugumo vyriausioji valdyba (GUGB), priklausiusi TSRS vidaus reikalų liaudies komisariatui (NKVD) bei veikusi nuo 1934 m. liepos 1 d. iki 1941 m. vasario 3 d. ir nuo 1941 m. liepos 20 d. iki 1943 m. balandžio 14 d.;
 2. TSRS valstybės saugumo liaudies komisariatas (NKGB), veikęs nuo 1941 m. vasario 3 d. iki 1941 m. liepos 20 d. ir nuo 1943 m. balandžio 14 d. iki 1946 m. kovo 15 d.;
 3. TSRS valstybės saugumo ministerija (MGB), veikusi nuo 1946 m. kovo 15 d. iki 1953 m. kovo 15 d.;
 4. TSRS vidaus reikalų ministerija (MVD), veikusi nuo 1953 m. kovo 15 d. iki 1954 m. kovo 13 d.;
 5. TSRS valstybės saugumo komitetas (KGB), veikęs nuo 1954 m. kovo 13 d. iki 1992 m. sausio 1 d.;
 6. Valstybės saugumo departamentas (VSD), veikęs nuo 1940 m. birželio 20 d. iki 1940 m. rugsėjo 3 d.;
 7. Valstybės saugumo komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, veikęs nuo 1954 m. balandžio 1 d. iki 1991 m. spalio 1 d.;
 8. TSRS NKVD GUGB 4 skyrius, veikęs nuo 1938 m. rugsėjo 29 d. iki 1941 m. vasario 8 d.;
 9. TSRS liaudies gynybos komisariato (NKO) 3 valdyba, Karinio jūrų laivyno liaudies komisariato (NKVMF) 3 valdyba ir TSRS NKVD 3 skyrius, veikę nuo 1941 m. vasario 8 d. iki 1941 m. liepos 17 d.;
 10. TSRS NKVD Ypatingųjų skyrių valdyba, veikusi nuo 1941 m. liepos 17 d. iki 1943 m. balandžio 19 d.;
 11. TSRS NKO Vyriausioji kontržvalgybos „SMERŠ“ valdyba, TSRS NKVMF kontržvalgybos „SMERŠ“ valdyba ir TSRS NKVD Kontržvalgybos „SMERŠ“ skyrius, veikę nuo 1943 m. balandžio 19 d. iki 1946 m. gegužės 4 d.;
 12. TSRS MGB 3 vyriausioji valdyba ir TSRS MVD Kontržvalgybos skyrius, veikę nuo 1946 m. gegužės 4 d. iki 1953 m. kovo 14 d.;
 13. TSRS MVD 3 valdyba, veikusi nuo 1953 m. kovo 14 d. iki 1954 m. kovo 18 d.;
 14. Informacijos komitetas prie TSRS Ministrų Tarybos, veikęs nuo 1947 m. kovo mėn. iki 1952 m. sausio mėn.;
 15. Vyriausioji žvalgybos valdyba prie Sovietų armijos generalinio štabo (GRU), veikusi nuo 1918 m. spalio mėn.;
 16. TSRS KGB pasienio kariuomenės operatyviniai padaliniai, veikę nuo 1940 m. birželio mėn. iki 1941 m. birželio mėn. ir nuo 1944 m. liepos mėn. iki 1946 m. kovo mėn., TSRS MVD pasienio kariuomenės operatyviniai padaliniai, veikę nuo 1946 m. kovo mėn. iki 1949 m. spalio mėn. ir nuo 1953 m. kovo mėn. iki 1957 m. balandžio mėn., TSRS MGB pasienio kariuomenės operatyviniai padaliniai, veikę nuo 1949 m. spalio mėn. iki 1953 m. kovo mėn., ir TSRS KGB pasienio kariuomenės operatyviniai padaliniai, veikę nuo 1957 m. balandžio mėn. iki 1991 m. gruodžio mėn.;
 17. TSRS KGB 3 vyriausioji (ypatingųjų skyrių) valdyba, veikusi nuo 1954 m. kovo mėn. iki 1960 m. vasario mėn., ir TSRS KGB 3 (ypatingųjų skyrių) valdyba, veikusi nuo 1960 m. vasario mėn. iki 1991 m. gruodžio mėn.

Lietuvoje redaguoti

 1. Lietuvos TSR NKVD struktūrai priklausiusi Valstybės saugumo valdyba, veikusi nuo 1940 m. rugsėjo 3 d. iki 1941 m. balandžio 1 d.;
 2. Lietuvos TSR valstybės saugumo liaudies komisariatas, veikęs nuo 1943 m. balandžio 14 d. iki 1946 m. kovo 15 d.;
 3. Lietuvos TSR valstybės saugumo ministerija, veikusi nuo 1946 m. kovo mėn. iki 1953 m. balandžio mėn.;
 4. Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerija, veikusi nuo 1953 m. balandžio mėn. iki 1954 m. balandžio mėn.

Papildomam skaitymui redaguoti