Muzikos barai (Kaunas)

Muzikos barai – Lietuvos mėnesinis iliustruotas muzikos žurnalas su natų priedu, ėjęs 19311939 m. Kaune ir 1940 m. Vilniuje.

Muzikos barai, 1931 m. Nr. 1

Žurnalas redaguoti

19311933 m. leido Motiejus Budriūnas, 19321933 m. ir Lietuvos muzikų ir chorvedžių draugija), 19381939 m. Kaune ir 1940 m. Vilniuje leido Lietuvių muzikų draugija. 19321933 m. spausdino Movšovičiaus ir Kagano spaustuvė Kėdainiuose, 19381940 m. AB „Žaibas“ Kaune, 1940 m. spaustuvė „Patria“ Vilniuje. Išėjo 49 numeriai. Redagavo Motiejus Budriūnas.

Žurnalas skelbė muzikos istorijos, muzikos teorijos, muzikos pedagogikos, etnomuzikologijos straipsnius, muzikos apybraižas, muzikos leidinių recenzijas, Lietuvos ir lietuvių išeivijos, užsienio muzikos gyvenimo apybraižas, kroniką.

Bendradarbiavo Juozas Banaitis, Antanas Budriūnas, Teodoras Brazys, Klemensas Griauzdė, Vladas Jakubėnas, Jeronimas Kačinskas, Juozas Karosas, Konradas Kaveckas, Apolinaras Likerauskas, Nikodemas Martinonis, Jonas Motiekaitis, Vladas Paulauskas, Ignas Prielgauskas, Zenonas Slaviūnas, Justinas Strimaitis, Juozas Strolia, Jonas Švedas, Juozas Tallat Kelpša, Antanas Vaičiūnas, Viktoras Žadeika, J. Aavikas (Estija), E, Geistas (Vokietija), A. Haba ir M. Očadlikas (Čekoslovakija), N. Kazimas (Turkija), K. Speras (Švedija).[1] [2]

Šaltiniai redaguoti

  1. Arvydas KaraškaMuzikos barai (Kaunas). Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 646 psl.
  2. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 347 psl.