Mūrti

(Nukreipta iš puslapio Murti)
Durgos mūrti

Mūrti (skr. मूर्ति = mūrti – 'įkūnijimas, pavidalas, figūra') – hinduizme vadinamas fizinis dievybės įkūnijimas. Tai būna skulptūra ar paveikslėlis, vaizduojantis dievybę, per kurį ji yra garbinama. Prie mūrti atliekamos maldos ir apeigos (pūdža) skirtos dievybei (pvz., arti, prasado aukojimas, kirtanai).

Mūrti yra dažniausiai antropomorfinio, rečiau zoomorfinio pavidalo, būdinga tradicinė ikonografija (dievų išraiškos, spalvos, puošmenos, povyzos ir kt.). Mūrti yra kuriami daugeliui indiškųjų dievų – Šivai, Ganešui, Ramai, Krišnai, Durgai, Kali ir kt. Apie mūrti minima Bhagavadgytoje: „Tų, katrie mintis susieję su neapreikštu, vargas didesnis; neapreikštas būdas skausmą įkūnytais įgauna“[1]. Mūrti gamybos kanonai aprašyti Šilpa šastrose.

Mūrti garbinimas ypač paplitęs daugelyje devocionalių (bhakti) hinduistinių tikėjimų. Kai kurios hindų bendruomenės (pvz., „Arya Samaj“) atsiriboja nuo mūrti garbinimo ir laiko tai stabmeldyste.

ŠaltiniaiKeisti