Moso skalė naudojama įvairių mineralų kietumui nustatyti. Moso skalėje aukštesnę vertę turintis mineralas paliks žymę ant žemesnio mineralo paviršiaus. Skalė sukurta 1812 m. vokiečių minerologo Friedricho Moso. Pagal šią skalę nustatomas kitų mineralų kietumas.

Moso skalė nėra proporcinga ir šiuo metu naudojama tik greitam mineralų atpažinimui.

Kietumas Mineralas Absoliutus
kietumas
1 Talkas

(Mg3Si4O10(OH)2)

1
2 Gipsas (CaSO4·2H2O) 3
3 Kalcitas (CaCO3) 9
4 Fluoritas (CaF2) 21
5 Apatitas

(Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-))

48
6 Ortoklazas (KAlSi3O8) 72
7 Kvarcas (SiO2) 100
8 Topazas (Al2SiO4(OH-,F-)2) 200
9 Korundas (Al2O3) 400
10 Deimantas (C) 1500