Monato 2015-08/09

„Monato“ (mėnuo) yra mėnesinis žurnalas, leidžiamas esperanto kalba, kuriame spausdinami straipsniai apie politiką, kultūrą ir verslą. Leidžiamas Belgijoje, skaitomas 65 pasaulio šalyse.

Žurnalui rašo 100 žurnalistų iš 45 šalių. Jame spausdinami tik esperanto originalo kalba parašyti straipsniai – ne vertimai į ją. 2009 metais suėjo 30 metų nuo žurnalo leidimo pradžios.

Jo stilių, turinį ir grafinį dizainą galima palyginti su angliškai leidžiamo žurnalo Newsweek arba Time Magazine. Esminis skirtumas – visus straipsnius „Monato“ žurnale rašo atstovai tos šalies, apie kurią pranešama. Taigi rašo ne svetimi korespondentai, nemokantys šalies kalbos, o vietiniai žurnalistai.

NuorodosKeisti