Mokslinių tyrimų institutas

Mokslinių tyrimų institutas – mokslinių tyrimų organizacija. Institutas vykdo mokslinius tyrimus, teikia mokslo tiriamųjų bei taikomųjų darbų paslaugas, rengia atitinkamas mokymo programas bei vykdo mokymus.

Uždaviniai redaguoti

Instituto veiklos uždaviniai:

  • vykdyti mokslinius tyrimus (teorinius metodologinius ir taikomuosius),
  • vykdyti mokslo populiarinimo veiklą, skleisti mokslo žinias visuomenėje, nagrinėti ir apibendrinti pasaulio mokslo laimėjimus, rūpintis jų skleidimu ir naudojimu šalyje, regione,
  • leisti mokslinius žurnalus, monografijas ir kitus leidinius, organizuoti konferencijas, kongresus, simpoziumus.

Lietuvoje redaguoti

Lietuvoje mokslo institutas – įstaigos statusą turinti biudžetinė įstaiga, teikianti visuomenei naudingas mokslo paslaugas socialinės apsaugos ir darbo srities klausimais. Mokslo institutas yra juridinis asmuo; jis gali, pvz., pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudoti ir disponuoti įstatymų nustatyta tvarka.

Lietuvoje mokslo institutų steigėjai – LR ministerijos, LR Vyriausybė ar kt. Mokslo institutas yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir instituto pavadinimu, savarankišką balansą ir sąskaitų bankuose.

Nuorodos redaguoti