Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba

LTSR Kultūros ministerijos Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba – kultūros paminklų apsaugos įstaiga, veikusi Lietuvoje 19671991 m.

Istorija

redaguoti

Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba įsteigta nuo 1967 m. sausio 1 d. Lietuvos TSR Kultūros ministro 1966 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 242a. tarybai pavesta vykdyti 1967 m. balandžio 15 d. priimtą Kultūros paminklų apsaugos įstatymą (Žin., 1967, Nr. 11-80). Jos darbui vadovavo Kultūros ministerijos Muziejų ir kultūros paminklų apsaugos valdyba. Tarybai buvo pavaldžios nuo 1966 m. sausio 1 d. prie Vilniaus ir Kauno miestų vykdomųjų komitetų kultūros skyrių sudarytos kultūros paminklų apsaugos inspekcijos ir prie Klaipėdos m. vykdomojo komiteto kultūros skyriaus kultūros paminklų apsaugos inspekcija sudaryta 1969 m. rugsėjo 1 d.

Pagrindiniai uždaviniai:

  • vykdyti kultūros paminklų apskaitą;
  • tikrinti, tirti kultūros paminklus, nustatyti jų klasifikacija; svarstyti kultūros paminklų sąrašus bei pasiūlymus įtraukti į atitinkamus kultūros paminklu sąrašus naujus paminklus ar išbraukti iš jų kai kuriuos paminklus, raštu pateikiant motyvus Muziejų ir kultūros paminklų apsaugos valdybai;
  • teikti mokslinius metodinius patarimus bei pasiūlymus kultūros paminklų apsaugos klausimais;
  • kaupti mokslinę medžiagą apie kultūros paminklus, sudarant mokslinį fondą. Šį fondą sudaro fiksavimo medžiaga (apmatavimų brėžiniai, tyrimų medžiaga, fotogrametrinė fiksacija (su pagalbine geodezine ir topografine medžiaga); fototeka (foto pozityvai ir diapozityvai); ikonografinė, archyvinė dokumentinė medžiaga; paminklų pasai, mokslinės kartotekos; biblioteka (specialiosios ir pagalbinės literatūros); kultūros paminklų inventorizacinė medžiaga;
  • kontroliuoti paminklo tyrimo, remonto, konservavimo, restauravimo darbus.

Prie Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos visuomeniniais pagrindais veikė išplėstinė mokslinė metodinė taryba, kurią sudarė žymiausi respublikos mokslininkai, kultūros istorijos tyrinėtojai, restauravimo-konservavimo specialistai iš įvairių žinybų.[1]

1991 m. vietoje tarybos įkurtas Kultūros paveldo centras.

Bibliografija

redaguoti
  • Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973.

Šaltiniai

redaguoti