Mokesčių pinigai (Mazačas)

Mokesčių pinigai
Menininkas Mazačas
Metai 14251426
Meno kryptis ankstyvasis renesansas
Medžiagos, technika freska
Matmenys 255 cm × 598 cm
Miestas (vieta) Brankačių koplyčia Šv. Marijos Karmelitų bažnyčioje, Florencija
Muziejus

Mokesčių pinigaiitalų renesanso dailininko Mazačo freska, esanti Florencijos Šv. Marijos Karmelitų bažnyčios Brankačių koplyčios sienoje. Nutapyta apie 1425−1426 m. ir yra vienas žymiausių italų ankstyvojo renesanso tapybos kūrinių.[1]

Aprašymas redaguoti

„Mokesčių pinigų“ freskoje iliustruojami trys pasakomieji epizodai pagal Naująjį Testamentą. Scenos sujungtos į vieną ir suvienytos bendros, pagal linijinės perspektyvos taisykles nutapytos erdvės. Visose trijose scenose veikia Šv. Petras, tad jis freskoje pavaizduotas tris kartus. Du kartus pavaizduotas mokesčių rinkėjas. Freskos centrinė figūra − Kristus. Figūros pavaizduotos labai realistiškai, turinčios apimties ir svorio pajautimą. Kristaus mokinių grupė sukomponuota pusračiu aplink Kristų. Mazačas pasiekė iki tol tapyboje nematyto figūrų prakilnumo ir rimtumo pabrėžimo. Scenos veikėjai pavaizduoti apšviesti šviesos šaltinio iš už paveikslo ribų ir šviesa vienus veikėjus išryškina, kitus nugramzdina į šešėlį.

Mato evangelijoje rašoma: Atėjus jiems į Kafarnaumą, prie Petro priėjo didrachmų rinkėjai ir paklausė: „Ar jūsų mokytojas nemoka didrachmos?“ Jis atsakė: „Taip!“ Kai parėjo į namus, Jėzus pirmas jį prakalbino: „Kaip manai, Simonai? Iš ko žemės karaliai ima muitą ar mokestį: iš savo vaikų ar iš svetimųjų?“ Jis atsakė: „Iš svetimųjų“. Jėzus jam tarė: „Taigi vaikai laisvi. Tačiau, kad jų nepiktintume, nueik prie ežero, užmesk meškerę, paimk pirmą užkibusią žuvį; ją pražiodęs, rasi staterą. Paimk ją ir atiduok jiems už mane ir už save“.[2] „Mokesčių pinigų“ freska iliustruoja šią istoriją, tačiau daug kas joje pakeista. Centrinė scena (pirmoji) vaizduoja mokesčių rinkėją (nugara į žiūrovą), prašantį sumokėti mokestį iš Kristaus.[3] Kristus pavaizduotas atliekantis monetos stebuklą. Freskos kairėje pavaizduotas Šv. Petras, Kristaus nurodymu pagaunantis žuvį ir randantis jos žiotyse monetą. Freskos dešinėje Šv. Petras pavaizduotas atiduodantis monetą mokesčių rinkėjui (pačioje evangelijoje neužsiminta apie tai, ar Šv. Petras pagavo žuvį ir radęs monetą sumokėjo šventyklos mokestį).

Šaltiniai redaguoti